NVA gremia & actieve ledenWachtwoord vergeten?

Voor leden

Welkom op het ledendeel van Anesthesiologie.nl

Lid worden

Wil je lid worden van de NVA? Neem dan contact met ons op!


Lid worden van de NVA

Sectie cardio-anesthesiologie

De sectie cardio-anesthesiologie verenigt de leden met een bijzondere interesse in de cardio-anesthesiologie en heeft tot doel de nadere bestudering en uitwisseling van kennis omtrent de cardio-anesthesiologie, alsmede het ontwikkelen van richtlijnen en protocollen op dit deelgebied.

De sectie wordt bestuurd door een eigen bestuur, dat als volgt is samengesteld:

Mw. M.F. Kingma, voorzitter
S.P de Wolf, secretaris
A.J. Spanjersberg, penningmeester
Mw. S. Eberl
M. ter Horst, lid
B. Rademaker, lid

Alle correspondentie wordt gevoerd via het bureau van de NVA: nva@anesthesiologie.nl