NVA gremia & actieve leden



Wachtwoord vergeten?

Voor leden

Welkom op het ledendeel van Anesthesiologie.nl

Lid worden

Wil je lid worden van de NVA? Neem dan contact met ons op!


Lid worden van de NVA

Sectie obstetrische anesthesiologie

De sectie obstetrische anesthesiologie verenigt de leden met een bijzondere interesse in de obstetrische anesthesie en heeft tot doel de nadere bestudering en uitwisseling van kennis omtrent de obstetrische anesthesie, alsmede het ontwikkelen van richtlijnen en protocollen op dit deelgebied.

De sectie wordt bestuurd door een eigen bestuur, dat als volgt is samengesteld:

F.A. klerk, voorzitter
Mw. L. Boonstra, secretaris
Mw. E.E. van Houwelingen, penningmeester
Mw. J.A. Klauwers-Hakse, lid
Mw. I.C.M. Beenakkers, lid
M.L. van Zuylen, lid

Alle correspondentie wordt gevoerd via het bureau van de NVA (nva@anesthesiologie.nl)