Duurzaamheid op de operatiekamer

Hoewel de operatiekamers (OK) vaak een relatief kleine oppervlakte uitmaken van het totale ziekenhuiscomplex, is de OK tegelijkertijd één van de grootste vervuilers. Het OK-complex:

  • gebruikt tot ruim 35% van alle geleverde medische voorraden;
  • gebruikt ongeveer zes keer meer energie per vierkante meter dan de rest van het ziekenhuis;
  • genereert grote hoeveelheden (kostbaar) specifiek ziekenhuisafval. 

Op 10 september 2020 ondertekende de NVA samen met 14 andere (wetenschappelijke) verenigingen de Green Deal. De verenigingen van medisch specialisten en ondersteunende beroepsgroepen - allen werkzaam op de OK - beloven dat zij initiatieven steunen en initiëren die leiden tot verduurzaming van zorgprocessen op de OK of tot kennisontwikkelingen.  

Film ondertekening Green Deal:

 

Het Landelijk Netwerk Groene OK

Het Landelijk Netwerk de Groene OK stimuleert en ondersteunt individuele zorgprofessionals die werkzaam zijn op de OK om op duurzame wijze aan de slag te gaan. Zij willen duurzaamheidswinst behalen en streven naar CO2 neutrale zorg.

Missie

Het Landelijk Netwerk Groene OK versnelt verduurzaming van zorgprocessen op de OK’s in Nederland. We willen een transitie van en binnen de operatiekamers bewerkstelligen zodat onze CO2 voetafdruk afneemt. Daarnaast nemen wij een voortrekkersrol in de landelijke verduurzaming van de gezondheidszorg.

Meer informatie over het Landelijk Netwerk Groene OK is te vinden op de website van het netwerk. Zo lees je daar onder meer over de successen van het Green Team OK in het OLVG Amsterdam

De NVA en duurzaamheid

Het verduurzamen van de OK staat hoog op de agenda van de NVA en daarom is in 2021 een werkgroep in het leven geroepen die zich met dit onderwerp bezighoudt. Verschillende ziekenhuizen hebben al initiatieven genomen om de CO2 voetafdruk van de OK te verbeteren.

Over de footprint van de OK en wat je in jouw ziekenhuis kunt doen om duurzame verbeteringen door te voeren is op 6 oktober 2020 een webinar georganiseerd. Je kunt deze hier terugkijken (wel eerst inloggen).

Lees meer over duurzaamheid op de operatiekamer

Artikel uit de Anesthesioloog: Nog veel laaghangend groen fruit rond de OK

Klik op de afbeelding voor artikel.