Wetenschapsdag 2023: Bloody Mess

De Wetenschapsdag werd vorig jaar hoog gewaardeerd. Ook dit jaar hebben organisatoren de lat weer hoog gelegd. Er staan interessante (internationale) sprekers op het programma die je bijpraten rondom het thema Bloody Mess. Bloedverlies bij grote ingrepen, trauma, en obstetrie, stolling en anemie: al deze onderwerpen komen aan de orde.

Wetenschap en innovatie binnen de anesthesiologie leeft! Naast de keynotes worden abstracts gepresenteerd die actuele klinische en fundamentele wetenschap binnen Nederlandse ziekenhuizen laat zien. 

Praat bij met collega’s die net als jij geïnteresseerd zijn in wetenschappelijk onderzoek. Ontdek waar ze mee bezig zijn. Laat je inspireren. Een netwerk is belangrijk als je onderzoek doet of wilt doen. Voor extra diepgang tijdens deze dag is het mogelijk om vragen te stellen tijdens het rondetafelgesprek met de spreker. Laat deze kans niet voorbij gaan! 

Wil je zelf een abstract presenteren? We nodigen iedereen uit om abstracts in te dienen die passen binnen het thema of daar in ieder geval aan raakt. Dien een abstract in vóór 16 juni 12.00 uur.

NVA Wetenschapsdag anesthesiologie: Bloody Mess
29 september 2023
Meer informatie volgt