U heeft een email ontvangen met verdere instructies.
Dit is geen geldige combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord.
E-mailadres is niet bekend.
Wachtwoord vergeten?
 Inloggen

Richtlijnen

Richtlijnen beschrijven aanbevelingen over de inhoudelijke of organisatorische uitvoering van anesthesiologische zorg en zijn gebaseerd op de hoogst haalbare wetenschappelijk onderbouwing op het moment van ontwikkeling (“evidence-based”). De aanbevelingen in richtlijnen betreffen o.a. ondersteuning van arts en patiënt in het besluitvormingsproces, bevordering van de kwaliteit en de doelmatigheid van het medisch handelen en beperking van onacceptabele variaties in de praktijkuitoefening. Ontwikkeling van nieuwe NVA richtlijnen wordt geïnitieerd door de Commissie Kwaliteit en tijdens de ontwikkeling gecoördineerd door de Commissie Richtlijnen en Indicatoren. Bestaande richtlijnen worden beheerd door de Commissie Richtlijnen en Indicatoren. Er wordt onderscheid gemaakt tussen eigen NVA richtlijnen (die mede door de NVA worden beheerd) en externe richtlijnen (in beheer bij andere wetenschappelijke verenigingen) die door de NVA zijn geautoriseerd. In beide gevallen worden definitieve richtlijnen door het Bestuur geautoriseerd, waarvoor de Commissie Richtlijnen en Indicatoren een advies uitbrengt.

OVERZICHT NVA RICHTLIJNEN

Onderstaande lijst geeft de richtlijnen weer die de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) heeft geïnitieerd of waaraan zij haar medewerking heeft verleend, en in werking zijn getreden:

Richtlijnen op alfabetische volgorde

Richtlijn jaar initiator fase
Aangezichtspijn  2013 NVvHP in werking
Amputatie onderste extremiteit 2012 VRA in werking

Anesthesie bij kinderen

2017 NVA concept 
Antitrombotisch beleid 
2016 NIV/NVVC in werking
Bloedtransfusiebeleid
Nb. Richtlijn wordt momenteel herzien
2011 Sanquin in werking
Zorg voor patienten met Brandwonden 2015 Brand-
wondenzorg
Nederland
in werking
Cataract Hoofdstuk 6 is niet door de NOG geautoriseerd 2013 NOG in werking
Cerebrale en/of spinale spasticiteit bij volwassenen 2016 VRA in werking
Chronische Ademhalingsondersteuning (veldnorm) 2012 VSCA in werking

Complex Regionaal Pijn Syndroom Type1 
(+ bijlage 1 en bijlage 2)

2013 NVA/VRA

in werking

Craniosynostose
Nb. Richtlijn wordt momenteel herzien
2011 NVPC in werking
Diabetes in de 2e lijn 2015 NIV in werking
Elektroconvulsietherapie 2010 NVvP in werking
Geïnstrumenteerde spinaalchirurgie 2016 NOV concept
Hallux Valgus 2014 NOV in werking
Intensive Care (revisie)
In 2015 hebben de NVA en NIV een nieuwe IC Richtlijn geautoriseerd (+ bijlagen). Omdat een kleine meerderheid van de NVIC-leden niet kon instemmen met de nieuwe richtlijn heeft het Zorginstituut gebruik gemaakt van haar doorzettingsmacht en de kwaliteitsstandaard IC vastgesteld. 
-2014 NVA bijlagen

geautoriseerd door NVA en NIV
Intoxicaties: eerste opvang in het ziekenhuis 2017 NIV concept
Klachten aan Arm, Nek en Schouder (KANS) 2012 KNGF in werking
Lijkschouw 2011 NHG in werking
Luchtbehandeling in het OK-complex 2005 WIP in werking
Luchtbehandeling in het OK-complex
Nb. Richtlijn wordt momenteel herzien
-2013 WIP concept
Lumbosacraal radiculair syndroom 2008 NVN in werking
Marfan syndroom 2013 NVKG in werking
Medicamenteuze pijnbehandeling tijdens de bevalling
Nb. Richtlijn wordt momenteel herzien
2008 NVA/NVOG in werking
Minimaal invasieve chirurgie 2012 NVOG in werking

Het addendum morbide obesitas 
Het addendum anesthesie

-2013 NVvH/NVA in werking
Multidisciplinaire behandeling van kwetsbare ouderen rondom chirurgische ingrepen 2016 NVKG in werking
Neuraxisblokkade en Antistolling 2014 NVA in werking
Neusmaagsonde 

zie ook praktijkkaarten en voorbeeldprotocol
2017 V&VN in werking
Oesofaguscarcinoom 2010 VIKC in werking
Oesofaguscarcinoom (revisie) -2013 VIKC ontwikkeling
Off-label gebruik anesthetica -2013 NVA in werking
Ongeïnstrumenteerde wervelkolomchirurgie 2017 NVvN concept
Opvang/verwijzing Brandwondencentra 2015 NBS in werking
OSAS bij kinderen 2013 KNO in werking
OSAS bij volwassenen
Nb. Richtlijn wordt momenteel herzien
2009 / 2017 NVALT in werking / concept
Otitis Media bij kinderen 2012 KNO in werking
Palliatieve sedatie 2009 KNMG in werking
Palliatieve zorg bij Kinderen (+ bijlage) 2013 NVK in werking
Pediatrisch delier 2014 NVvP in werking
Perioperatief voedingsbeleid
Nb. Richtlijn wordt momenteel herzien
2007 NVA/NVvH in werking
Perioperatieve cardiale complicaties niet-cardiale chirurgie 2009 NVA in werking
Peroperatief traject (+ bijlage)
Nb. Richtlijn wordt momenteel herzien
2011 NVA in werking
Pijn bij Abortus 2013 NVGA in werking
Pijn bij kanker  2015 NVA in werking
Pijn bij Kwetsbare Ouderen 2011 Verenso in werking

Pijn bij mensen met een verstandelijke beperking

onderbouwing

samenvatting

2015 V&VN in werking
Pijnbehandeling bij Traumapatienten 2011 NVSHV in werking
Pijnlijke diabetische neuropathie 2017 NIV concept
Post-bariatrische chirurgie 2016 NVPC in werking
Postoperatief Traject
Nb. Richtlijn wordt momenteel herzien
-2013 NVA in werking
Postoperatieve Pijnbehandeling 2013 NVA in werking
Preoperatief traject
Nb. Richtlijn wordt momenteel herzien
2009 NVA/NVvH in werking

Praktische richtlijnen anesthesiologische pijnbestrijding (uitgebracht in boekvorm, bestellen)

Nb. Richtlijn wordt momenteel herzien
2009 NVA/VAVP in werking
Preventie perioperatieve pulmonale complicaties bij niet-pulmonale chirurgie 2012 NVA in werking
Proximale femurfracturen 2016 NVVH&NOV in werking
Sedatie en/of analgesie (PSA) bij kinderen (deel III) (+ bijlage) 2012 NVA in werking

Sedatie en/of analgesie (PSA) bij volwassenen en IC (deel I en II) (+ bijlagen)

Zie ook frequently asked questions

2012 NVA in werking
Spoedoperaties (beleid rondom)
overzicht spoedingrepen
2016 NVvH concept
Standpunt Euthanasie 2011 KNMG in werking
Subarachnoidale bloeding 2013 NVN in werking
Totale heupprothese 2011 NOV in werking
Totale knieprothese 2016 NOV in werking
Triage op de Spoedeisende Hulp 2008 LEVV in werking
Veneuze trombo-embolie en arteriele trombose 2008 OMS/NHG in werking
Wervelkolomgerelateerde pijnklachten van de lage rug 2012 NVA in werking
Wervelmetastasen 2014 IKNL in werking
Whiplash 2008 NVN in werking
Ziekten van Adenoid en Tonsillen 
2017 KNO in werking