Lid worden

De ruim 2400 leden van de NVA vormen een krachtig collectief. De vereniging vormt al meer dan 70 jaar het platform om als anesthesiologen het vakgebied vorm te geven en verder te ontwikkelen, vanaf de opleiding tot voorbij het pensioen. Hoe meer anesthesiologen vertegenwoordigd, hoe krachtiger onze stem.

Als lid van de NVA ontvang je het laatste nieuws over ontwikkelingen binnen het vakgebied, bijvoorbeeld nieuwe richtlijnen. Je ontvangt de anesthesioloog en het Nederlands Tijdschrift voor Anesthesiologie en je krijgt toegang tot de Anesthesiologendagen. Met het lidmaatschap kom je in een landelijk netwerk met vakgenoten. Tijdens bijeenkomsten en webinars die we organiseren is er altijd ruimte om te netwerken en om met elkaar in discussie te gaan.

De NVA hanteert ledentarieven voor onder meer de cursussen en examens, kwaliteitsvisitaties en congressen/symposia. Ook kan je terecht bij de vertrouwenspersoon van de NVA en de kennis- en dienstverlening van de federatie, bijvoorbeeld in geval van arbeidsrechtelijke kwesties. 

Aanvragen

Een lidmaatschap loopt van 1 januari tot 1 januari en wordt aan het einde van het jaar automatisch verlengd. Je kunt het lidmaatschap aanvragen via dit digitale aanvraagformulier.

Type lidmaatschap Benodigde documenten Contributie 2023 Contributie 2024
Assistent lidmaatschap Voordrachtformulier opleider. € 365 € 375
Gewoon lidmaatschap Voordrachtformulier twee gewone leden.
Kopie inschrijving register 
anesthesiologie KNMG (RGS).
€ 800 € 822
Federatiebijdrage  Verplicht voor alle gewone leden. € 576 € 608
Buitengewoon lidmaatschap Voordrachtformulier twee gewone leden,
cv en motivatie.
€ 160 € 164
Oud-lidmaatschap - € 75 € 77
Gastlidmaatschap Motivatie. € 160 € 164


Factuur
De contributie wordt jaarlijks eind januari digitaal gefactureerd. 

Wijzigingen
Wil je een adreswijziging doorgeven, andere bij de NVA geregistreerde gegevens wijzigen of je lidmaatschap aanpassen? Laat het ons weten via nva@anesthesiologie.nl.