Lid worden

De ruim 2400 leden van de NVA vormen een krachtig collectief. De vereniging vormt al meer dan 70 jaar het platform om als anesthesiologen, vanaf de opleiding tot voorbij het pensioen, het vakgebied vorm te geven en verder te ontwikkelen. Word lid! Hoe meer anesthesiologen vertegenwoordigd, hoe krachtiger onze stem.  

Als lid van de NVA ontvang je het laatste nieuws over ontwikkelingen binnen het vakgebied, bijvoorbeeld nieuwe richtlijnen, je ontvangt de anesthesioloog en het Nederlands Tijdschrift voor Anesthesiologie en heb je toegang tot de Anesthesiologendagen. Door je lidmaatschap kom je automatisch terecht in een landelijk netwerk met vakgenoten. Tijdens bijeenkomsten en webinars die we organiseren is er altijd ruimte om te netwerken en om met elkaar in discussie te gaan.

De NVA hanteert ledentarieven voor onder meer de cursussen en examens,  kwaliteitsvisitaties en congressen/symposia. Ook kan je terecht bij de NVA vertrouwenspersoon en de kennis- en dienstverlening van de federatie, bijvoorbeeld in geval van arbeidsrechtelijke kwesties. 

Aanvragen

Een lidmaatschap loopt van 1 januari tot 1 januari en wordt aan het einde van het jaar automatisch verlengd. Je kunt het lidmaatschap aanvragen via dit digitale aanvraagformulier.

Type lidmaatschap Benodigde documenten Contributie 2021 Contributie 2022
Assistent lidmaatschap

Voordrachtformulier opleider

€ 360 € 365
Gewoon lidmaatschap Voordrachtformulier twee gewone leden
Kopie inschrijving register 
anesthesiologie KNMG (RGS)
€ 790 € 800
Federatiebijdrage  verplicht voor alle gewone leden € 563 € 555
Buitengewoon lidmaatschap Voordrachtformulier twee gewone leden
CV en motivatie
€ 158 € 160
Oud-lidmaatschap - € 74 € 75
Gastlidmaatschap motivatie € 158 € 160

 

Factuur
De contributie wordt jaarlijks eind januari digitaal gefactureerd.