Beroeps Belangen Commissie (BBC)

De BBC houdt zich bezig met de beleidsterreinen die van invloed zijn op het beroep van de anesthesioloog, ongeacht werkvorm of deelspecialisme. Zij behartigt de maatschappelijke belangen en de beroepsbelangen van anesthesiologen. De leden van de Beroepsbelangencommissie willen anesthesiologen ontzorgen, zodat zij alle tijd hebben om de beste zorg voor de patiënt te leveren.

De leden adviseren externe partners over concrete vragen rondom de registratie en declaratie van anesthesiologische zorg. Zo staan zij in nauw contact met DHD en formuleren zij de standpunten over de diagnose- en verrichtingenthesaurus. Ook adviseren zij het NVA-bestuur over de anesthesiologische normtijden voor het verdeelmodel met LOGEX en leveren zij input aan de Nederlandse Zorgautoriteit over de NZa-regelgeving

De BBC werkt voor de positionering van de anesthesiologen nauw samen met de Raad Beroepsbelangen (RBB) van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de Landelijke Vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD). De BBC levert input aan de Federatie over arbeidsvoorwaarden, het verdeelmodel van LOGEX en de politieke ontwikkelingen rondom o.a. het behoud van vrij beroep. 

De samenstelling van de commissie is als volgt:

  • Jan-Willem Kallewaard (voorzitter)
  • Jasper Kal
  • Nick Koning
  • Bart-Jan van der Sleen (aios)
  • Mark van Ooijen
  • Joep Scholten

Heb je vragen over de financiering en organisatie van zorg, of een vraag aan één van de leden van de BBC? Neem dan contact op met Eline Schiks via e.schiks@anesthesiologie.nl