Beroeps Belangen Commissie (BBC)

De beroepsbelangencommissie (BBC) binnen de Nederlandse vereniging voor Anesthesiologie zet zich in voor de positie, organisatie en financiering van anesthesiologen in vrij beroep, anesthesiologen in dienstverband, universitair werkende anesthesiologen en anesthesiologen in opleiding. Hierin wordt nauw samengewerkt met de Federatie Medisch Specialisten en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband.

De BBC houdt zich bezig met de beleidsterreinen die van invloed zijn op het beroep van de anesthesioloog (in de breedste zin van het woord: de perioperatief werkende anesthesioloog, de pijnspecialist en de anesthesioloog werkzaam als intensivist) en behartigt daarmee de maatschappelijke en beroepsbelangen van de anesthesiologen. Doel is hierbij om anesthesiologen zoveel mogelijk te kunnen ontzorgen, te streven naar duidelijke naslagwerken en een centraal aanspreekpunt te zijn voor genoemde zaken. Vanuit de NVA zijn er twee vertegenwoordigers afgevaardigd in de Raad Beroepsbelangen (RBB) van de Federatie Medisch Specialisten.

Samenstelling commissie:

  • Jan-Willem Kallewaard
  • Jasper Kal
  • Ronald Luitwieler
  • Nick Koning
  • Anniek Raaijmakers (AIOS)


Coördinatie: Sylwia Abbaszadeh