Historie NVA

Januari 1948

Op 24 januari 1948 werd in Amsterdam de Nederlansche Anaesthesisten Vereeniging opgericht. In die tijd stond de anesthesiologie in Nederland nog in de kinderschoenen en zo vlak na de oorlog waren de middelen beperkt. De chirurgen lieten hun jongste assistent of verpleegkundigen de anesthesie verzorgen, die uit zeer simpele methoden bestond. Het initiatief voor de oprichting ging uit van een aantal jonge anesthesisten, die zich hard maakten voor erkenning van het wetenschappelijk specialisme en anesthesie als zelfstandig vak. Op 12 juli 1948 heeft de Nederlansche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst de erkenning van het specialisme Anaesthesie schriftelijk bevestigd. In 1978 werd de naam veranderd in Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie.

Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland

Meer weten over medische geschiedenis waaronder anesthesiologie? Het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland is een kennis-, documentatie- en erfgoedcentrum dat fungeert als platform voor het niet-universitaire onderzoek van de geschiedenis van de geneeskunde, gezondheidszorg, verpleegkunde, farmacie, tandheelkunde en de paramedische vakken. 

Jubileumuitgave De Anesthesioloog

Het is traditie dat in een jubileumjaar van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie aandacht wordt besteed aan de geschiedenis van ons vak. Zo verschenen de boeken ‘Van Aether naar Beter’ en ‘Maar het kan nog beter’ bij de 40- en 50-jarige jubilea en de ‘Canon van de anesthesiologie’ bij het 65-jarig bestaan. De geschiedenis van de anesthesiologie in Nederland breidt zich steeds verder uit; enerzijds door het voortschrijden van de tijd en anderzijds door meer onderzoek ernaar. Vanwege het 75-jarig bestaan van de NVA wordt dit nummer van ons verenigingsblad, geheel gewijd aan die geschiedenis, aangeboden.

Lees de jubileumuitgave