Accreditatie aanvragen (aanbieders)

Ben je een aanbieder van bij-en nascholing en wil je accreditatie aanvragen?

Je kunt accreditatie aanvragen bij de NVA via GAIA. GAIA staat voor Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie. Hiervoor kan je een inlogaccount aanvragen bij de KNMG. De kosten voor de beoordeling van een aanvraag bedragen € 200,-.In de aanvraag kan je ook aangeven of je ook punten aanvraagt voor de pijngeneeskunde. Voor het aanvragen van accreditatie deels bestemd voor Intensive Care (IC)  moet je jouw aanvraag indienen bij alle 7 IC gerelateerde verenigingen (NVA, NIV, NVALT, NVVC, NVVH, NVN en NVVN. De NIV coördineert alle IC aanvragen; de aanvraag wordt beoordeeld door de accreditatiecommissie van de NVIC. Bij het aanvragen van accreditatie is het belangrijk om aan te geven of je accreditatie aanvraagt voor:

  • Één bijeenkomst, bijv een congres, eventueel verspreidt over meerdere dagen, of
  • Totaal, dat wil zeggen: een nascholing verspreidt over meerdere dagen en waar de deelnemers alleen punten krijgen toegekend als zij alle dagen aan de nascholing hebben deelgenomen.

Wanneer moet accreditatie zijn aangevraagd?
De accreditatie aanvraag kan tot vier weken voor de datum van de nascholing worden ingediend. Achteraf aanvragen van accreditatiepunten is niet mogelijk.*

Hoe lang zijn toegekende  accreditatiepunten geldig?
Toegekende accreditatiepunten zijn één jaar geldig (met uitzondering van nascholing via e-learning). Indien u dezelfde nascholing op verschillende data (binnen 1 jaar) aanbiedt dan hoef je slechts één accreditatieaanvraag in te dienen, waarin je alle data vermeldt. In GAIA kan je dit vinden onder ‘toevoegen uitvoeringen’.

Refereeravond

  • Voor refereeravonden met een duur van 2 uur (=2 punten) hoef je in principe geen accreditatie aan te vragen. Wel dien je de deelnemers te laten tekenen voor deelname en deze lijst moet je bewaren (voor mogelijke controle RGS). De deelnemers kunnen hun deelname zelf in hun GAIA dossier zetten (in mijn dossier, via toevoegen, overige activiteiten).
  • Voor refereeravonden met een duur van 3 uur (=3 punten) dien je accreditatie aan te vragen via GAIA. Na betaling van de factuur zal de accreditatiecommissie jouw aanvraag beoordelen en mogelijk punten toekennen. De aanbieder is verantwoordelijk voor het invoeren van de presentie.

Refereeravonden moeten net als alle andere nascholingsactiviteiten open toegankelijk zijn, dwz toegankelijk voor alle in Nederland werkzame anesthesiologen

Hoe vraag ik accreditatie aan als instructeur of spreker?

Elke instructeur mag per cursus één maal per jaar het voor deze cursus toegekende aantal punten opvoeren als gevolgde nascholing, ongeacht het aantal maal dat hij de cursus gegeven heeft. 

* Dit geldt niet voor niet-geaccrediteerde buitenlandse IC bijeenkomsten

Jouw congres of bijeenkomst onder de aandacht brengen?

Ben je organistor en wil je een congres of bijeenkomst onder de aandacht brengen dan kan je een mailing naar (groepen) leden aanvragen.