Accreditatie aanvragen (aanbieders)

Ben je een aanbieder van bij- en nascholing en wil je accreditatie aanvragen?

Je kunt accreditatie aanvragen bij de NVA via GAIA. GAIA staat voor Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie. Hiervoor kan je een inlogaccount aanvragen bij de KNMG. De kosten voor de beoordeling van een aanvraag bedragen € 200,-. In de aanvraag kan je ook aangeven of je ook punten aanvraagt voor de pijngeneeskunde. 

Per 01-04-2021 moet voor het aanvragen van accreditatie deels bestemd voor Intensive Care (IC) in GAIA de optie: het Accreditatie Bureau Intensive Care (ABIC) worden gebruikt. Een GAIA aanvraag voor intensive care nascholing dien je dan alleen nog in bij ABIC en niet meer bij de 7 basisspecialismen (NIV, NVA, NVvH, NVALT, NVVC, NVN en NVvN). De punten worden nog wel erkend door de betrokken IC-basisspecialismen.  

Bij het aanvragen van accreditatie is het belangrijk om aan te geven of je accreditatie aanvraagt voor:

  • Één bijeenkomst. Bijvoorbeeld een congres, eventueel verspreid over meerdere dagen, of;
  • Totaal. Dat wil zeggen: een nascholing verspreid over meerdere dagen, waar de deelnemers alleen punten krijgen toegekend als zij alle dagen aan de nascholing hebben deelgenomen.

Wanneer moet accreditatie zijn aangevraagd?

De accreditatie aanvraag kan tot vier weken voor de datum van de nascholing worden ingediend. Achteraf aanvragen van accreditatiepunten is niet mogelijk.*

* Dit geldt niet voor niet-geaccrediteerde buitenlandse IC bijeenkomsten

Hoe lang zijn toegekende accreditatiepunten geldig?

Toegekende accreditatiepunten zijn één jaar geldig (met uitzondering van nascholing via e-learning). Als je dezelfde nascholing op verschillende data (binnen 1 jaar) aanbiedt dan hoef je slechts één accreditatieaanvraag in te dienen, waarin je alle data vermeldt. In GAIA kan je dit vinden onder ‘toevoegen uitvoeringen’.

Refereeravond

  • Voor refereeravonden met een duur van 2 uur (=2 punten) hoef je in principe geen accreditatie aan te vragen. Wel dien je de deelnemers te laten tekenen voor deelname en deze lijst moet je bewaren (voor mogelijke controle RGS). De deelnemers kunnen hun deelname zelf in hun GAIA-dossier zetten (in mijn dossier, via toevoegen, overige activiteiten).
  • Voor refereeravonden met een duur van 3 uur (=3 punten) dien je accreditatie aan te vragen via GAIA. Na betaling van de factuur zal de accreditatiecommissie jouw aanvraag beoordelen en mogelijk punten toekennen. De aanbieder is verantwoordelijk voor het invoeren van de presentie.

Refereeravonden moeten net als alle andere nascholingsactiviteiten open toegankelijk zijn. Dat wil zeggen: toegankelijk voor alle in Nederland werkzame anesthesiologen.

Hoe vraag ik accreditatie aan als instructeur of spreker?

Elke instructeur mag per cursus één keer per jaar het aantal punten opvoeren als gevolgde nascholing dat voor deze cursus is toegekend, ongeacht het aantal keer dat hij de cursus gegeven heeft. 

Jouw congres of bijeenkomst onder de aandacht brengen?

Ben je organistor en wil je een congres of bijeenkomst onder de aandacht brengen? Dan kun je een mailing naar (groepen) leden aanvragen via de link hieronder.