Uitkomstregistratie via Pijn-app

Met een smartphone-applicatie kunnen patiënten na een operatie pijn, misselijkheid en tevredenheid over de behandeling registeren in het elektronisch patiënten dossier. Allemaal via hun eigen mobiel.

Als de patiënt ernstige pijn registreert, genereert dit een melding. De verpleegkundige kan hierop snel reageren met medicatie om de pijn te verlichten. Het gevolg is dat de patiënt sneller herstelt én minder complicaties heeft. De behandeling van pijn na een operatie wordt interactiever, sneller en beter geregistreerd. Daarnaast is dit ook een eenvoudige manier om pijn mee te nemen in de perioperatieve uitkomstregistratie. 

OLVG en NVA hebben samen een smartphone-applicatie ontwikkeld. Deze app is te implementeren voor alle zorginstellingen. De applicatie is modulair opgebouwd en kan daardoor aangepast worden aan specifieke wensen van de deelnemende instellingen. Denk aan het wijzigen van het logo en verwijzingen naar de disclaimer.  De OLVG app is beschikbaar voor Android en iOS via de reguliere stores.

Implementatie

De implementatie vergt zowel een technisch als een organisatorisch deel. Technisch omdat een koppeling met het elektronisch patiënten dossier noodzakelijk is. Organisatorisch omdat het moet worden ingepast in de werkwijze van het postoperatieve traject. De projectleider en de ICT-afdeling van het OLVG adviseren en ondersteunen de deelnemende ziekenhuizen waar mogelijk. Ter ondersteuning is ook patiënteninformatie beschikbaar.

Wil je de app implementeren in jouw eigen zorginstelling? Neem contact op.

Een app vraagt om continue doorontwikkeling. Momenteel worden de uitkomsten van de proof of concept studie verwerkt. De ontwikkeling en evaluatie van de PIJN app is tevens onderdeel van een PhD programma bij de Universiteit van Utrecht. Deze app is mede tot stand gekomen met financiële steun vanuit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).