Uitkomstregistratie via Pijn-app

Met een smartphone applicatie kunnen patiënten na een operatie met de eigen mobiele telefoon pijn, misselijkheid en tevredenheid over de behandeling registeren in het elektronisch patiënten dossier. Wanneer de patiënt ernstige pijn registreert, genereert dit een melding de verpleegkundige die snel kunnen reageren met medicatie om de pijn te verlichten. Het gevolg is dat de patiënt sneller herstelt én met minder complicaties. De behandeling van pijn na een operatie wordt daardoor interactiever, sneller en beter geregistreerd. Daarnaast is dit ook een eenvoudige manier om pijn mee te nemen in de perioperatieve uitkomstregistratie. 

OLVG en NVA hebben daarom een smartphone applicatie ontwikkeld. Deze app is te implementeren voor alle zorginstellingen. De applicatie is modulair opgebouwd en kan daarom aangepast en worden aan specifieke wensen van de deelnemende instellingen zoals het wijzigen van het logo en verwijzingen naar disclaimer.  De OLVG app is beschikbaar voor Android en iOS via de reguliere stores. De implementatie vergt zowel een technisch als een organisatorisch deel. Technisch, omdat een koppeling met het elektronisch patiënten dossier noodzakelijk is, en organisatorisch omdat het dient te worden ingepast in de werkwijze van het postoperatieve traject. OLVG (projectleider en ICT afdeling) adviseren en ondersteunen waar mogelijk de deelnemende ziekenhuizen. Ter ondersteuning is tevens patiënteninformatie beschikbaar.

Wil je de app implementeren in uw eigen zorginstelling? Neem contact op.

 

Een app vraagt om continue doorontwikkeling. Momenteel worden de uitkomsten van de proof of concept studie verwerkt. De ontwikkeling en evaluatie van de PIJN app is tevens onderdeel van een PhD programma bij de Universiteit van Utrecht.

Deze app is mede tot stand gekomen met financiële steun vanuit de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS).