Voor ledenWachtwoord vergeten?

Voor leden

Welkom op het ledendeel van Anesthesiologie.nl

Lid worden

Wil je lid worden van de NVA? Kijk dan snel bij Lid worden


Lid worden van de NVA

Opleidingsvisitaties

Opleidingsvisitaties: zicht op de kwaliteit van de opleiding tot anesthesioloog

Een opleidingsvisitatie is een verplichte procedure om als opleidingskliniek erkend te worden en te blijven. De kwaliteit van de opleiding moet immers voortdurend geborgd worden. De RGS beslist over het verlenen van een erkenning en de hernieuwing of wijziging van een bestaande erkenning en verbindt daaraan indien nodig (zwaarwegende) adviezen. De RGS baseert zich daarbij op het visitatierapport van visitatoren die adviezen geven aan de RGS over de ingediende aanvraag voor erkenning. De visitatoren zijn anesthesiologen die de kliniek hebben bezocht en verslag hebben gelegd; tijdens deze visitatie onderzoeken zij of de opleider, de opleidingsgroep en de kliniek aan de eisen voldoen om een (gedeeltelijke) opleiding te kunnen verzorgen. Omdat de visitatoren tot hetzelfde specialisme behoren als de aanvrager zijn zij bij uitstek deskundig. Daarnaast hebben de vistatoren een training opleidingsvisitatie gevolgd van de RGS. Dat is een voorwaarde om te kunnen visiteren! De plenaire visitatiecommissie (3 visiteurs) beoordeelt of de opleider, de opleidingsgroep en de opleidingsinrichting aan de eisen voldoen. Meer weten over de procedure rondom visitaties voor erkenning van de opleiding anesthesiologie? Zie het Kaderbesluit Centraal College Medische Specialismen (CCMS).