(Her)registratie anesthesioloog

Om in Nederland als anesthesioloog te mogen werken, dien je als anesthesioloog geregistreerd te staan in het register van de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). Registratie vindt plaats voor een periode van maximaal vijf jaar. Bij afloop van iedere registratieperiode moeten anesthesiologen aantonen dat in de voorgaande periode aan de herregistratie-eisen is voldaan. Zo borgen we dat anesthesiologen beschikken over voldoende deskundigheid in het eigen werkgebied die het voeren van de specialistentitel rechtvaardigt en om de kwaliteit van de zorg te bevorderen, voor zover deze wordt beïnvloed door de deskundigheid en door het (individueel en in groepsverband) functioneren van de anesthesioloog.

De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) beoordeelt jouw (her)registratie. De aanvraag verloopt via GAIA. Je ontvangt 1 x per 5 jaar een oproep voor herregistratie van de RGS. Voor herregistratie moet je minimaal 200 punten behaald hebben. Hiervan mogen er max. 50 zgn. ABAN nascholingspunten behaald zijn en max. 50 nascholingpunten bij belendende wetenschappelijke verenigingen behaald zijn.

Vanaf 4 maanden voor het einde van uw registratieperiode kunt u uw herregistratieaanvraag in MijnRGS aanmaken. De RGS stuurt je hierover een bericht wanneer u zich kunt herregistreren. https://www.knmg.nl/opleiding-herregistratie-carriere/mijnrgs/hoe-werkt-het.htm