Pijn

Pijn is een signaal waarmee het lichaam aangeeft dat er ergens een beschadiging ontstaat. Ons lichaam geeft dan pijnprikkels zodat we in actie komen om het lichaam te beschermen. Dat heet acute pijn. Meestal heeft acute pijn een duidelijke oorzaak, bijvoorbeeld een verwonding, operatie of ontsteking. Iedereen heeft wel eens acute pijn gehad. Acute pijn duurt meestal kort en verdwijnt tijdens het herstelproces, als de beschadiging of infectie over gaat.

Pijn gaat vaak vanzelf weg, maar soms gaat pijn niet over. Als de pijn langer dan 3 maanden duurt, noemen we dit langdurige of chronische pijn. Er zijn veel verschillende oorzaken van chronische pijn die we nog niet allemaal kennen. Chronische pijn is niet meer de waarschuwingsfunctie van ons lichaam. De pijn vormt een probleem in het dagelijks leven. De lichamelijke klachten kunnen leiden tot psychische klachten, zoals gevoelens van onmacht en stress.

Ook bij ziekten kun je pijn hebben, zoals bij kanker of in de palliatieve fase. Voor de meeste soorten pijn bestaat een behandeling.

In Nederland hebben meer dan 2 miljoen volwassenen dagelijks pijn. Voor een groot deel daarvan is de pijn een probleem in het dagelijks leven.

Wanneer pijn een ziekte wordt

In Nederland hebben meer dan 2 miljoen volwassenen dagelijks pijn. In vergelijking met andere chronische aandoeningen komt chronische pijn heel vaak voor. Veel vaker dan het (geschatte) aantal mensen met diabetes (± 600.000), coronaire hartziekten (± 300.000 vrouwen en ± 1.000.000 mannen) en kanker (± 400.000). Chronische pijn is dus een groot probleem, dat niet altijd goed wordt behandeld. Vaak wordt chronische pijn gezien als een gevolg van een andere aandoening. De pijn krijgt hierdoor te weinig aandacht. Chronische pijn moet dan ook als ziekte op zich worden gezien.