Abstracts indienen

Elkaar op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen rondom wetenschap en innnovatie vinden we erg belangrijk. We bieden onze leden daarom graag de gelegenheid om een wetenschappelijke presentatie te geven. Voor zowel de Anesthesiologendagen als de Wetenschapsdag kun je abstracts indienen. Een afvaardiging vanuit de commissie Wetenschap en Innovatie beoordeelt de ingezonden abstracts. 

Algemene informatie voor auteurs die een abstract indienen: 

  • Als presentator/auteur ben je lid van de NVA. Is een gewoon lidmaatschap of assistentlidmaatschap niet van toepassing, dan kun je gastlid worden. 
  • Zorg voor een leesbaar en volledig abstract, vermijd een ingewikkelde lay-out en afbeeldingen.
  • Het abstract kun je in het Engels of in het Nederlands indienen.
  • Het abstract dient als volgt te worden opgesteld: titel, introductie, methode, resultaten, conclusies.
  • Wees volledig met voorletters van co-auteurs en klinieken.
  • Maximaal 300 woorden, inclusief titel en tekst.
  • We nemen het ingediende abstract ongewijzigd en ongecorrigeerd over voor publicatie. De abstracts worden gepubliceerd in het NTvA en op de website van de NVA. 
  • Abstracts kunnen alleen gepresenteerd worden als deze voor de deadline worden ingediend en aan de genoemde voorwaarden voldoen.
  • De auteur en de (wetenschappelijke) leiding zijn akkoord met de tekst en inhoud van het abstract.

Abstract indienen

Wil je je abstract presenteren? Dat kan tijdens de NVA Wetenschapsdag en/of de Anesthesiologendagen.  

Wetenschapsdag

Tijdens de Wetenschapsdag worden de deelnemers op de hoogte gebracht van actuele ontwikkelingen rondom innovatie en wetenschap. Dit jaar zijn weer interessante gastsprekers uitgenodigd en is er ook ruimte voor wetenschappelijke (abstract)presentaties. De inschrijving voor het indienen van jouw abstract is verlopen. Uiteraard kun je je wel aanmelden als deelnemer.

Anesthesiologendagen

Je kunt geen abstracts meer indienen voor de Anesthesiologendagen. Uiteraard kun je je wel aanmelden als deelnemer.