Sectie cardio anesthesiologie

Bestuur:

Mw. M.F. Kingma, voorzitter
S.P de Wolf, secretaris
A.J. Spanjersberg, penningmeester
Mw. S. Eberl, lid
J. Hofland, lid
M. ter Horst, lid
R. A. Bouwman, lid
 

Contact: nva@anesthesiologie.nl

Meer informatie over het aandachtsgebied cardio anesthesiologie