Het rust op onze schouders:  anesthesiologische zorg bij Defensie

Sprekers: kolonel-vliegerarts Saskia Meerhoff en kapitein-ter-zee arts Robert Weenink

De oorlog in Oekraïne maakt duidelijk dat onze vrijheid niet vanzelfsprekend is. De vraag hoe wij ons wapenen tegen de toenemende dreiging is daarom zeer actueel. Bij 'wapenen' denken we al snel aan onze krijgsmacht, maar effectieve bescherming van onze samenleving vergt een 'whole of society approach'. Twee militaire medici nemen je mee in de uitdagingen waar onze maatschappij en in het bijzonder Defensie voor staan, en schetsen een overzicht van de militaire operationele gezondheidszorg en de rol van de militair anesthesioloog hierin.