(Her)registratie kinderintensivist

Het aandachtsgebied Kinder Intensive Care (KinderIC) kent eigen opleidings- en (her)registratie-eisenvoor anesthesioloog-kinderintensivisten. 
In 2008 is de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde gestart met het zelfstandig voeren van een register voor kinderarts-intensivisten. In aansluiting hierop heeft ook de NVA in 2009 besloten tot het aanleggen van een eigen register voor anesthesioloog-kinderintensivisten. Oorspronkelijk was de bedoeling om de herregistratie-eisen van de GIC te gebruiken als toetsingsinstrument, zodat de criteria voor kinderintensivisten zo min mogelijk afwijken van die van intensivisten voor volwassenen. In praktijk bleek dat toetsing op basis van dezelfde criteria niet mogelijk is. Ook de Secties Intensive Care en Kinderanesthesiologie hebben aangegeven dat het onmogelijk is kinderintensivisten te toetsen aan de herregistratie-eisen voor intensivisten voor volwassenen. Om die reden zijn opleidings- en (her)registratie-eisen voor anesthesioloog-kinderintensivisten geformuleerd. Deze lopen zoveel als mogelijk parallel met de eisen van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. 

Antegrade aanvraag

Aanvraagformulier

Verklaring opleider en opleidingsschema (Word download)

Verklaring vrijstelling (Word download)

Reglement Kinder IC

Buitenlands gediplomeerden

Aanvraagformulier

Verklaring werkzaamheden (Word download)

Herregistratie aanvraag (pas van toepassing na een eerste registratie in register anesthesioloog-kinderintensivist)

Aanvraagformulier

Verklaring werkzaamheden (word download)

Voorbeeld GAIA overzicht (pdf download)

Kosten
De kosten voor beoordeling en (her)registratie zijn per aanvraag:
€  302,50 voor leden van de NVA 
€  1089 voor niet-leden van de NVA
Deze prijzen zijn inclusief 21% btw.