Accreditatiecommissie

De accreditatiecommissie beoordeelt accreditatieaanvragen van bij- en nascholingsactiviteiten voor anesthesiologen.

De samenstelling van de accreditatiecommissie is als volgt:

Dr. P. Bruins, lid
R. Kanhai, lid
Dr. Ch. Keijzer, voorzitter
K.S.A.E. Liem, lid
Mw. E. Brands