Uitkomstregistratie perioperatief

De NVA start met uitkomstregistratie om inzicht te krijgen in praktijkvariatie, value based healthcare en PROMS. Zorginstellingen beschikken hiermee over een eigen dashboard dat specifiek inzicht geven in de eigen data ten opzichte van de benchmark, zowel op ziekenhuisniveau als patiëntniveau. De NVA zorgt voor een jaarlijkse anonieme openbare rapportage over de kwaliteitsregistratie.

Om zoveel mogelijk relevante uitkomsten te kunnen verzamelen met minimale registratielast, werkt de NVA hierin samen met MRDM. MRDM ondersteunt meer dan 25 klinische registraties (o.a. DICA, NOG, PICE, Landelijke implantaten, Brandwonden) en werkt al samen met meer dan 90% van de ziekenhuizen. Middels de uitkomstregistratie kan de informatie rechtstreeks uit de EPD’s worden gehaald. Daarmee beschikken we over actuele informatie (per maand of kwartaal) met hoge validiteit. Met het gebruik van productiedata voor uitkomstregistratie is al eerder ervaring opgedaan, zie onder meer Salet et al. 2018 en Eindhoven et al 2018

De eerste fase omvat het definiëren van de te meten variabelen en te hanteren informatiesystemen en brondata, inclusief de juridische voorwaarden om binnen geldende wet- en regelgeving diverse bronnen te kunnen gebruiken en aan de vraag te kunnen voldoen. Variabelen die worden verkregen zijn bijvoorbeeld:

  • Ziekenhuisgegevens: naam, locatie, type, aantal zittingen per jaar
  • Patientgegevens: geslacht, leeftijd in jaren, ASA
  • Uitvoering: specialisme, operatie, OK tijden, type anesthesie
  • Proces: ligduur, heropnames, reinterventies, kosten

Brondata:

  • DBC-Informatiesysteem: DBC-diagnose en zorgactiviteiten
  • OK tabel: locatie, start, eind, ASA-klasse

Koppeling met bestaande uitkomstregistraties

Uitkomstinformatie van de perioperatieve zorg vergt ook data van collega specialismen. Hiertoe worden uitkomstmaten verkregen via kwaliteitsregistraties per ingreep (o.a. DICA, evt. LHCR, LROI) met koppeling op patiënt niveau.

Verzamelen aanvullende datapunten

Uit analyse van voorafgaande fases blijkt mogelijk dat aanvullende data gewenst is. Deze kan bestaan uit directe data-extractie van bestaande data uit het EPD danwel uit nieuw te registreren gegevens.