NVA onderzoeksnetwerk

Anesthesiologen voelen zich verantwoordelijk om de beste zorg te geven aan hun patiënten. Om te achterhalen wat de beste zorg is, is het essentieel om wetenschappelijk onderzoek te doen.

De commissie Wetenschap en Innovatie heeft in 2021 een onderzoeksnetwerk opgericht. Vanuit het netwerk wordt onder andere multicenter onderzoek gecoördineerd om bijvoorbeeld de kennisvragen uit de Kennisagenda te beantwoorden. Iedere vakgroep/maatschap vaardigt een contactpersoon af voor het netwerk.

Wil je meer informatie of wil je je aanluiten bij het netwerk? Stuur dan een e-mail naar nva@anesthesiologie.nl.

Doe mee aan de GENERATOR-studie

En zet de wetenschappelijke ontwikkeling van het vak op de internationale kaart!

ZonMw heeft een doelmatigheidsbeurs gehonoreerd voor een nieuw multicenter RTC naar longprotectieve beademing op de operatiekamer. Het betreft de ‘DrivinG PrEssure DuriNg GEneRal AnesThesia FOr Minimally Invasive Abdominal SuRgery - A Randomized Clinical Trial (GENERATOR)’, de opvolger van de DESIGNATION trial. In deze studie zal een PEEP getitreerd op de laagste driving pressure worden vergeleken met een standaard PEEP in patiënten die minimaal invasieve buikchirurgie ondergaan. 

Deze studie zal na de TRACE en de TRACE II studie een enorme kans zijn om de Anesthesiologie in Nederland verder op de kaart te zetten in de internationale academische wereld. Om de GENERATOR-studie uit te voeren is inspanning vanuit meerdere anesthesiologische centra nodig. We kijken er dan ook naar uit om vanuit het onderzoeksnetwerk een CONSORTIUM te realiseren en met collega's samen te werken.

Vragen of aanmelden?

Vragen over de studie en/of interesse voor deelname? Neem contact op met Prof. dr. Markus Hollmann via m.w.hollmann@amsterdamumc.nl.

Aankomende evenementen