Intensive care en PACU

Direct naar: registratie IC en nascholing IC

Intensive Care is een van de drie differentiaties van de anesthesiologie. De sectie intensive care verenigt de leden met een bijzondere interesse in de intensive care en heeft tot doel de nadere bestudering van en uitwisseling van kennis omtrent de IC, alsmede het ontwikkelen van richtlijnen en protocollen op dit deelgebied. De sectie behartigt de belangen van de anesthesioloog-intensivist. 

Meer informatie over sectie intensive care & PACU

Naast advies aan het NVA bestuur onderhoudt de sectie contacten met andere partijen in de Intensive Care zorgketen, te weten:

  • Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC)
  • Gemeenschappelijke Intensivisten Commissie (GIC)
  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
  • European Society of Intensive Care Medicine (ESICM)
  • European Diploma in Intensive Care Medicine (EDIC)

Gemeenschappelijke Intensivisten Commissie (GIC)

Intensive Care geneeskunde is in Nederland een aandachtsgebied van de volgende basisspecialismen: 

In de GIC zitten alle opleiders Intensive Care geneeskunde en afgevaardigden van de bovenstaande verenigingen. De GIC adviseert de verenigingen ten aanzien van opleiding en (her)registratie in het aandachtsgebied IC-geneeskunde. Ook visiteert de GIC de opleidingsbevoegdheid van het aandachtsgebied Intensive Care geneeskunde. Zie ook de registratie IC en nascholing IC.

De kracht van de intensive care

‘Het is de kracht van de ic dat er mensen samenwerken die zowel beschikken over de echt specifieke kennis van hun basisvakgebied als over de ic. Daardoor kun je optimale zorg voor de ic-patiënt leveren.’  Bram Heijnen, anesthesioloog-intensivist in het St. Antonius Ziekenhuis

In oktober 2019 is in het Medisch Contact een artikel veschenen over de kracht van de IC. Het artikel is via deze link te lezen.