Intensive care en PACU

Direct naar: registratie IC en nascholing IC

Intensive care is een van de drie differentiaties van de anesthesiologie. De sectie intensive care verenigt de leden met een bijzondere interesse in de intensive care. Het doel is de bestudering van en uitwisseling van kennis over de IC en het ontwikkelen van richtlijnen en protocollen op dit deelgebied. De sectie behartigt de belangen van de anesthesioloog-intensivist.

Meer informatie over sectie intensive care & PACU.

De sectie geeft advies aan het NVA-bestuur. Ook houdt de sectie contact met andere partijen in de intensive care zorgketen, namelijk:

  • Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC)
  • Gemeenschappelijke Intensivisten Commissie (GIC)
  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
  • European Society of Intensive Care Medicine (ESICM)
  • European Diploma in Intensive Care Medicine (EDIC)

Gemeenschappelijke Intensivisten Commissie (GIC)

In de GIC zitten alle opleiders intensive care geneeskunde en afgevaardigden van onderstaande verenigingen. De GIC adviseert de verenigingen over opleiding en (her)registratie in het aandachtsgebied IC-geneeskunde. Ook visiteert de GIC de opleidingsbevoegdheid van het aandachtsgebied intensive care geneeskunde. Zie ook de registratie IC en nascholing IC.

Intensive care geneeskunde is in Nederland een aandachtsgebied van de volgende basisspecialismen: 

De kracht van de intensive care

‘Het is de kracht van de IC dat er mensen samenwerken die beschikken over de specifieke kennis van hun vakgebied en over kennis van de IC. Daardoor kun je optimale zorg voor de IC-patiënt leveren.’  Bram Heijnen, anesthesioloog-intensivist in het St. Antonius Ziekenhuis

In oktober 2019 verscheen in het Medisch Contact een artikel over de kracht van de IC. Lees het artikel via deze link.

Bekijk relevante activiteiten in onze agenda