Visie op innovatie

De vergrijzende bevolking, de toename van chronische ziekte, de krapte op de arbeidsmarkt en stijgende zorgkosten vragen om nieuwe benaderingen van zorg. Innovatie in de zorg is noodzakelijk om zorg kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Tijdig inzicht in, en overzicht over, innovaties helpt de NVA om keuzes te maken en beleid vorm te geven om regie te kunnen voeren op kansrijke innovaties. Door krachten en middelen te bundelen zullen patiënten zo snel als mogelijk de waarde ervaren van kansrijke innovaties binnen de anesthesiologie.

De NVA heeft een visie op innovatie ontwikkeld die richting moet geven aan innovaties binnen de anesthesiologie. Deze verenigingsvisie is een initiatief van de subcommissie innovatie van de NVA, in opdracht van het bestuur. De subcommissie heeft, in samenwerking met het strategie- en innovatiebureau BeBright, de totstandkoming begeleid.
De NVA-visie op innovatie voor geldt voor de periode 2023-2026, en bestaat uit:
1.    Visie op innovatie
2.    Een inhoudelijk kader voor het innovatie portfolio van de NVA
3.    Een innovatieagenda met initiatieven en activiteiten voor de periode 2023-2026.