Anesthesioloog worden?

Coördineren, overzicht houden: voor, tijdens en na de operatie is de patiënt bij jou in veilige handen!​​​​​​​

 

VEEL KENNIS EN KUNDE
Anesthesiologen hebben veel kennis van fysiologie en farmacologie. Dat is ook nodig omdat de patiëntengroep enorm divers is: oud, jong, met meerdere aandoeningen of zeldzame aandoeningen en traumaslachtoffers. Je kunt alles tegenkomen. Anesthesie is meer dan alleen verdoven of in slaap brengen. Operaties hebben invloed op belangrijke lichaamsfuncties zoals bloedsomloop en ademhaling. Daarnaast zijn er verschillende vormen van anesthesie en verdoving. Welke vorm geschikt is hangt af van bijvoorbeeld leeftijd, gezondheidstoestand, medicatie en type ingreep.

IN VEILIGE HANDEN
Voor het monitoren van lichaamsfuncties wordt gebruik gemaakt van technische middelen. Anesthesie is dus ook een technisch vak. Dat zie je met name op de IC afdeling. Hier worden patiënten behandeld met levensbedreigende aandoeningen. De monitors geven de anesthesioloog de informatie die hij nodig heeft om beslissingen te nemen over de behandeling. Anesthesiologen die hierin gespecialiseerd zijn en op een IC afdeling werken noemen we anesthesioloog-intensivist.

Als anesthesioloog kom je overal in het ziekenhuis: op de Intensive Care, de OK en op de Spoedeisende Hulp. Je hebt veel contact met collega’s van een ander specialisme. Dit maakt het vak dynamisch en divers. Word ik wel weer wakker na de narcose? Veel patiënten zijn bang voor de narcose. Het is belangrijk je te kunnen inleven in de patiënt en deze gerust te stellen. Patiënten die rustig onder narcose gaan, komen vaak ook weer rustig uit de narcose.

PIJNGENEESKUNDE
Pijngeneeskunde valt ook ander het specialisme anesthesiologie. Dit komt omdat anesthesiologen vanuit de postoperatieve pijnbestrijding veel kennis hebben over pijn. Uit internationaal onderzoek blijkt dat maar liefst 18% van de Nederlandse bevolking lijdt aan chronische pijn. Rugpijn en gewrichtspijn zijn hierbij het meest voorkomend. In veel gevallen gaat het om pijn waarvoor geen duidelijke oorzaak te vinden is, of waarvan de oorzaak niet goed te behandelen is. Daarnaast zijn er ook ziektebeelden waarbij pijn als belangrijkste verschijnsel op de voorgrond staat, bijvoorbeeld bij kanker. Oncologische pijnbestrijding en palliatieve zorg zijn daarom ook belangrijke onderdelen van de pijngeneeskunde.

ALS ER SPOED IS
Anesthesiologen zijn ook in de dagelijkse praktijk van het ziekenhuis altijd bezig met het stabiel maken en houden van de ABC-functies tijdens anesthesie bij operatieve ingrepen op de OK en op de spoedeisende hulp. Zij zijn daardoor bij uitstek geschikt om die kennis vanuit het ziekenhuis op straat bij de traumapatiënten toe te passen. Van de in Nederland werkzame MMT-artsen (MMT= Medisch Mobiel Team) is 80 procent anesthesioloog. Voorbeeld van de meerwaarde van de anesthesioloog in het MMT is, naast de al eerder genoemde pijnbestrijding, het ‘intuberen’ (inbrengen van een buis in de luchtweg om te kunnen beademen) onder algehele anesthesie, het inbrengen van een thoraxdrain (een plastic buisje in de borstholte om bloed en/of luchtweg te laten lopen zodat het slachtoffer weer beter kan ademen of worden beademd), het geven van bepaalde infuusvloeistoffen (om zwelling van de hersenen tegen te gaan en/of de bloedsomloop tijdelijk de ondersteunen) en ook het geven van medicatie om de bloedsomloop te ondersteunen.

Naast pijnspecialisten, intensivisten en urgentiegeneeskundigen zijn er ook anesthesiologen die zich verder hebben verdiept in gebieden zoals de kinderanesthesiologie, cardio anesthesiologie, obstetrische anesthesiologie en de neuro anesthesiologie.

Bekijk hier onze flyer: Denken, doen, durven…durf jij?