Differentiatie pijn- en palliatieve geneeskunde

Wil je als pijnspecialist geregistreerd worden? Dan moet je de differentiatie pijn- en palliatieve geneeskunde volgen. Deze differentiatie kun je kiezen als onderdeel van de opleiding tot anesthesioloog, maar medisch specialisten kunnen deze ook volgen na de opleiding. 

Nieuwsbericht over de opleiding tot pijnspecialist en registratie-eisen pijngeneeskunde

In 2021 werd door een aantal opleiders een discrepantie gesignaleerd tussen de overgangsregelingen van het opleidingsbesluit (besluit Anesthesiologie vigerend per 1-4-2019) en van de Registratie-eisen pijngeneeskunde (vigerend per 1-1-2021).

Het huidige opleidingsbesluit heeft de volgende overgangsregeling: aios die met de opleiding tot anesthesioloog zijn gestart tussen 1-4-2017 en 1-4- 2019 kunnen de opleiding conform het oude besluit Anesthesiologie afmaken. De registratie-eisen pijngeneeskunde maakt deze uitzondering alleen als je op 1-4-2019 in het vierde of vijfde opleidingsjaar zit. Als je bijvoorbeeld op 1 januari 2019 met de opleiding bent gestart kan je de opleiding tot anesthesioloog conform de oude eisen afronden, maar niet conform de oude eisen (6 maanden verdieping pijngeneeskunde) worden geregistreerd als pijnspecialist.

In afstemming met het College Anesthesiologen met een Bijzondere bekwaamheid (CABB) en de Registratiecommissie werd besloten om de overgangsregelingen gelijk te trekken. Ook aios die hun opleiding tot anesthesioloog waren gestart tussen 1-4-2017 en 1-4- 2019 konden een beroep doen op de overgangsbepalingen uit de Registratie-eisen om conform de oude eisen te kunnen worden geregistreerd als pijnspecialist. De tekst van de overgangsbepalingen liet echter verschillende interpretaties toe, waardoor behoefte ontstond aan verduidelijking.  

Artikel 7A-2 en 7A-3 van de Registratie-eisen pijngeneeskunde moeten als volgt worden gelezen:

Alle aios die de opleiding anesthesiologie zijn gestart vóór 1 april 2019 en geheel zijn opgeleid volgens het oude opleidingscurriculum inclusief de 6 maanden verdieping pijngeneeskunde voldoen aan de overgangsbepalingen van de Registratie-eisen (per 1-1-2021) en kunnen conform de oude Registratie-eisen (van vóór-1-1-2021) worden geregistreerd als pijnspecialist.

Voor fellows die de verdieping pijngeneeskunde geheel buiten de opleiding tot anesthesiologie hebben gedaan blijft gelden dat de oude Registratie-eisen alléén van toepassing zijn als zij hun fellowship zijn gestart vóór 1-1-2021.

Voor aios anesthesiologie

Als aios anesthesiologie kun je in het derde jaar één van de drie differentiaties kiezen. De differentiatie pijn- en palliatieve geneeskunde heeft een nominale opleidingsduur van 12 maanden fulltime. Als je de opleiding succesvol hebt afgerond, kun je een aanvraag indienen voor de erkenning en registratie als anesthesioloog-pijnspecialist.

Voor medisch specialisten

Ben je al medisch specialist en wil je de differentiatie pijn- en palliatieve geneeskunde volgen, dan kun je je aanmelden bij de A-opleider van één van de negen A-opleidingsklinieken om de mogelijkheden te bespreken. De differentiatie pijn- en palliatieve geneeskunde heeft een nominale opleidingsduur van 12 maanden fulltime.

Sinds 1 januari 2021 kunnen medisch specialisten met een ander moederspecialisme dan anesthesiologie zich ook aanmelden voor de opleiding.

Heb je de differentiatie tot anesthesioloog buiten de opleiding tot anesthesioloog gevolgd? Dan kun je na de opleiding een aanvraag indienen voor de erkenning en registratie als pijnspecialist. 

Erkende opleidingsklinieken en erkende differentiatie-opleiders

De opleiding kun je volgen bij één van de negen opleidingsclusters. De A-kliniek werkt samen met een (aantal) regionale kliniek(en). Zowel de opleider als de opleidingsinstelling zijn op basis van een positief advies van de NVA door de RGS erkend als differentiatie-opleider pijngeneeskunde en als opleidingsinstelling voor de differentiatie pijn- en palliatieve geneeskunde.

De differentiatie-opleiders en opleidingsklinieken zijn als volgt:

  • Dr. Hans Wartenberg (Amsterdam UMC, AMC)
  • Prof.dr. Monique Steegers (Amsterdam UMC, VUmc)
  • Dr. Leon Timmerman (Antonius)
  • Dr. Bart van Wijck (UMC Utrecht)
  • Prof. dr. Frank Huygen (Erasmus MC)
  • Dr. Maarten van Eerd (LUMC)
  • Prof.dr. Jan van Zundert (MUMC)
  • Prof. dr. Kris Vissers (Radboudumc)
  • Dr. Uli Beese (UMCG)

De vier modules van het landelijk cursorisch onderwijs pijngeneeskunde

Klik op de afbeelding

Instructievideo's lichamelijk onderzoek