Wetenschap & innovatie

Landelijk Onderzoeksplan Anesthesiologie: samen voor meer impact

In Nederland zien circa 2.200 anesthesiologen in 69 ziekenhuisorganisaties jaarlijks ongeveer 1,2 miljoen patiënten. Vanaf het eerste moment tot en met het herstel na de operatie staan zij de patiënt bij, waken over hun leven en zorgen voor zo veel mogelijk comfort vóór, tijdens en na de operatie. Maatschappelijke veranderingen zoals vergrijzing, toename van chronische ziekten en multimorbiditeit, een tekort aan zorgpersoneel, etc., leiden tot nieuwe zorgvragen voor anesthesiologen. Wetenschappelijk onderzoek en innovatie zijn cruciaal om deze uitdagingen aan te pakken. 

Samenwerking tussen de grotere onderzoekscentra kan onderzoekers in staat stellen te profiteren van elkaars expertise en ervaring, wat de kwaliteit en impact van het onderzoek ten goede komt. Tegelijkertijd voorkomt samenwerking versnippering van het onderzoeksveld en vergroot de kans op succesvolle implementatie van innovaties en relevante onderzoeksresultaten in richtlijnen en kwaliteitsbeleid van de vereniging. Tenslotte vergroot succesvol en innovatief wetenschappelijk onderzoek de zichtbaarheid en maatschappelijke waarde van het anesthesiologische vakgebied. We hebben hiervoor alle UMC’s en ziekenhuizen met een wetenschappelijk profiel benaderd met de vraag om een enquête in te vullen.

Het uiteindelijke doel is om een breed gedragen onderzoeksplan op te stellen, gebaseerd op het actuele wetenschappelijke landschap, met daarin een visie op de focus van de belangrijkste gezamenlijke onderzoeksthema’s van het toekomstige wetenschappelijke onderzoek. Door te investeren in landelijke netwerken wordt duurzame wetenschappelijke vooruitgang gefaciliteerd en de wetenschappelijke en maatschappelijke impact vergroot.

De NVA Commissie Wetenschap & Innovatie 

De NVA organiseert verschillende activiteiten op het gebied van wetenschap. Zo brengt de vereniging onder meer een wetenschappelijk tijdschrift uit: het Nederlands Tijdschrift voor Anesthesiologie (NTvA), zijn er Young Investigator Grants uitgereikt en wordt er ieder jaar een Wetenschapsdag anesthesiologie georganiseerd. Daarnaast wordt er jaarlijks een proefschriftaward uitgereikt voor het beste proefschift van het afgelopen jaar. Ook heeft de commissie in 2023 een document Visie op innovatie uitgebracht. 

LinkedIn Wetenschapsnetwerk NVA

Deze LinkedIn-groep is aangemaakt door de commissie Wetenschap & Innovatie voor alle leden die zich actief bezig houden met onderzoek en/of innovatie binnen ons vakgebied. Het doel van deze groep is om samenwerking te bevorderen door elkaar gemakkelijk te kunnen vinden en te informeren over nieuwe en lopende studies, events, nieuwe ontwikkelingen, subsidieoproepen etc.

Lees meer