Sectie intensive care en PACU

Bestuur:

  • A.F.J. de Bruin, voorzitter
  • J.M.K. van Fessem
  • mw. S.R. Henderson, penningmeester
  • mw. L. Mijzen
  • H. Naber
  • mw. P.J. de Ridder
  • mw. M. Samuels, lid
  • M. Tolsma, lid

Contact: nva@anesthesiologie.nl

Meer informatie over het Aandachtsgebied Intensive Care.