Sectie intensive care en PACU

Bestuur:

  • mw. M. Samuels, voorzitter
  • mw. L. Mijzen, lid
  • H. Naber, lid
  • mw. M. Zeillemaker, lid

Contact: nva@anesthesiologie.nl

Meer informatie over het Aandachtsgebied Intensive Care.