Soorten anesthesie

Anesthesie betekent ‘geen gewaarwording’ oftewel: het verlagen of uitschakelen van pijn en andere prikkels. Er zijn verschillende soorten anesthesie. Welke voor jou geschikt is hangt onder andere af van de ingreep of het onderzoek dat je ondergaat.

Algehele anesthesie

Bij algehele anesthesie krijg je drie middelen toegediend: een slaapmiddel, een middel tegen pijn en een spierverslapper. Bij deze anesthesie ben je volledig buiten bewustzijn. Je voelt geen pijn en je merkt niets van de operatie. De anesthesioloog blijft bij je totdat je weer bij bewustzijn bent. Je wordt ‘wakker’ zodra de toegediende middelen zijn uitgewerkt.

Regionale anesthesie

Een bekende regionale anesthesie is de ruggenprik. Bij regionale anesthesie wordt een deel van het lichaam of dieper gelegen deel van het lichaam verdoofd. Bijvoorbeeld een arm, (onder)been of zoals bij de ruggenprik het hele onderlichaam. Het verdovende middel wordt rondom een zenuw ingespoten waardoor pijnprikkels niet worden doorgegeven aan de hersenen. Daardoor voel je geen pijn. Soms word je ook in sIaap gebracht tijdens deze anesthesie maar in principe blijf je tijdens een regionale anesthesie wakker. Het kan ook zijn dat je wakker blijft en een middel krijgt om te ontspannen.

Anesthesie bij kinderen

Is anesthesie veilig voor kinderen?

Ja, in ervaren handen is anesthesie veilig voor kinderen. Jonge kinderen en zieke kinderen hebben vaak minder reserves waardoor het risico op complicaties wat groter is. Veranderingen in bijvoorbeeld zuurstofgehalte en bloeddruk komen sneller voor. Dit geldt zeker bij spoedoperaties.

In Nederland hebben we in de Richtlijn Anesthesie bij Kinderen afspraken gemaakt over de ervaring en opleiding die een anesthesioloog moet hebben om anesthesie te mogen geven aan kinderen. Hierin staat onder andere beschreven in welk ziekenhuis (kindercentrum, algemeen ziekenhuis met kinderafdeling of zelfstandig behandelcentrum) kinderen van een bepaalde leeftijd het beste anesthesie kunnen krijgen. In de richtlijn staan ook afspraken over anesthesie bij kinderen met bepaalde aandoeningen.

Moet een kind algehele anesthesie (narcose) krijgen?

Natuurlijk moet geen enkel kind een ingreep of onderzoek ondergaan als dat niet nodig is. Is een operatie of onderzoek toch noodzakelijk dan kan anesthesie nodig zijn om te voorkomen dat jouw kind stress of pijn ervaart. Ook als een kind langdurig stil moet liggen kan anesthesie helpen om de ingreep goed te laten verlopen.

Is het gevaarlijk voor kinderen om meerdere keren of juist heel langdurig anesthesie te krijgen?

Er wordt momenteel veel onderzoek gedaan naar de langetermijneffecten van anesthesiemedicijnen op de ontwikkeling van de hersenen van jonge kinderen. Recent onderzoek bij kinderen heeft laten zien dat een enkele, korte ingreep of onderzoek onder anesthesie veilig is voor kinderen. Een korte ingreep heeft geen nadelig effect op de ontwikkeling van de hersenen. Het is met de kennis van nu niet te zeggen of langdurig of meerdere keren anesthesie wel een nadelige invloed heeft op de ontwikkeling van de hersenen. Op dit moment is er ook nog geen bewijs dat bepaalde medicijnen die voor anesthesie gebruikt worden beter zijn dan andere middelen.

Is er een bepaalde leeftijd vanaf wanneer anesthesie veilig is?

Over het algemeen geldt: hoe jonger het kind, hoe meer risico’s op complicaties tijdens de anesthesie. In de Richtlijn Anesthesie bij Kinderen hebben we afgesproken dat er (als dat mogelijk is) wordt gewacht met anesthesie geven tot het kind 3 jaar oud is. Dit kan natuurlijk alleen als het niet gaat om een spoedingreep en als de toestand of ziekte van het kind dat toestaat. De anesthesioloog overlegt met de behandelende artsen. Het team maakt een afweging van de risico’s van de anesthesie ten opzichte van de risico’s van het uitstellen van de operatie. Heb je twijfel over de noodzaak van operatie, maak je je zorgen of heb je andere vragen over anesthesie bij je kind? Bespreek dit dan gerust met de behandelend arts en/of de anesthesioloog.

Lees meer