Pijn- en Palliatieve Geneeskunde

Pijn- en palliatieve geneeskunde is een van de drie differentiaties van de anesthesiologie. De Sectie Pijn- en Palliatieve Geneeskunde behartigt de belangen van zo'n 350 pijnspecialisten en richt zich daarbij op de professionalisering van het vakgebied. De sectie kent een eigen bestuur en ledenraad

Meer over de visie van de Sectie vind je in het visiedocument

Om uitvoering te geven aan het visiedocument houdt de sectie zich onder meer bezig met:

Klik hier voor meer informatie over