Nascholing anesthesiologie

Activiteiten waarvoor een aanvraag niet nodig is

Voor de volgende activiteiten hoef je geen accreditatie aan te vragen. Je kunt deze activiteiten en de daarbij horende accreditatiepunten zelf toevoegen aan jouw dossier. In het hoofdscherm kies je voor ‘zelf toevoegen aan jouw dossier’, daarna voor ‘overige activiteiten’. Je vult de datum in van de activiteit klikt op ‘volgende’, selecteer daarna de door jouw gevolgde activiteit.

Je kunt de vermelde uren in jouw persoonlijk dossier overnemen uit de tabel.

Activiteit Punten vanaf 2011
Refereeravonden van maximaal 2 uur 2
Voordracht op een refereeravond 1-4
Voordracht op cursus 5
Poster of voordracht op nationaal congres 5
Poster of voordracht op internationaal congres 5
Letter to the editor 3
Casuïstische mededeling 3
Abstract, mits gekoppeld aan een voordracht of poster (presentatie)  5
Artikel in peer reviewed nationaal tijdschrift 10
Artikel in peer reviewed internationaal tijdschrift 10
Editor in chief van een peer reviewed tijdschrift (per jaar) 40
Co-editor in chief van een peer reviewed tijdschrift (per jaar) 10
Boek 40
Hoofdstuk in een boek 10
Proefschrift 40
Deelname aan richtlijnontwikkeling (afgevaardigd door bestuur NVA) 20

Buitenlandse bij- en nascholing

Deze kan je zelf aan jouw dossier toevoegen, mits deze geaccrediteerd is door een buitenlandse zusterorganisatie van de NVA en je in het bezit bent van een certificaat/deelnamebewijs. Toevoegen doe je als volgt:

  1. In het hoofdscherm kies je voor ‘zelf toevoegen aan jouw dossier’, daarna voor ‘overige activiteiten’.
  2. Je vult de datum in van de activiteit klikt op ‘volgende’.
  3. Selecteer daarna bij categorie ‘buitenland scholing met als bewijs accrediterende zusterorganisatie’.
  4. Vul de rest van het formulier in.
  5. Selecteer het land waar de nascholing plaatsvond en selecteer de accrediterende zusterorganisatie.
  6. Upload daarna jouw certificaat/deelnamebewijs.

Er geldt een maximum van 6 accreditatiepunten per dag.

UEMS-EACCME: een nascholing met een UEMS-EACCME accreditatie neem je op in jouw dossier door bij accrediterende zusterorganisatie EACCME (onder kopje ‘Europe’) in te vullen.

Spreker of instructeur

Accreditatie instructeurs (zoals ATLS, ACLS, MOET)

Elke instructeur mag per cursus éénmaal per jaar het voor deze cursus toegekende aantal punten opvoeren als gevolgde nascholing, ongeacht het aantal keren dat hij de cursus gegeven heeft.

Accreditatie spreker

Een voordracht is automatisch geaccrediteerd als deze wordt gehouden tijdens een bijeenkomst die is geaccrediteerd door de wetenschappelijke vereniging van een specialisme met een registratie bij de RGS. Onder een voordracht wordt verstaan een presentatie (of poster of abstract) tijdens een symposium of congres waar een substantiële inhoudelijke voorbereiding aan voorafging. Per unieke voordracht ontvangt de arts forfaitair 5 punten. Als een arts deelnemer én spreker is, tellen zowel de accreditatiepunten als deelnemer als de accreditatiepunten als spreker.