Sectie neuro-anesthesiologie

De sectie Neuro-anesthesiologie verenigt de leden met een bijzondere interesse in de neuro-anesthesiologie en heeft tot doel de nadere bestudering en uitwisseling van kennis omtrent de neuro-anesthesiologie, alsmede het ontwikkelen van richtlijnen en protocollen op dit deelgebied.

De sectie wordt bestuurd door een eigen bestuur, dat als volgt is samengesteld:

Prof.dr. A.R. Absalom, voorzitter
Dr. K. Kuizenga, lid
Dr. A. Schauer, secretaris
A. Dekker, penningmeester

Alle correspondentie wordt gevoerd via het NVA-bureau nva@anesthesiologie.nl