Sectie neuro-anesthesiologie

De sectie Neuro-anesthesiologie verenigt de leden met een bijzondere interesse in de neuro-anesthesiologie. Het doel is bestudering van en kennisuitwisseling over de neuro-anesthesiologie en het ontwikkelen van richtlijnen en protocollen op dit deelgebied. 

De sectie wordt bestuurd door een eigen bestuur, dat als volgt is samengesteld:

  • Allart Venema, voorzitter
  • Marko Sahinovic, secretaris
  • Niek Sperna-Weiland, penningmeester
  • Rogier Immink, adviseur

Contact gaat via het NVA-bureau nva@anesthesiologie.nl

Artikel NTvA: What's new in normo

"Er is behoefte aan een neuroanesthesiologische expertisegroep in Nederland. Wij willen ons nu gaan richten op het formuleren van een duidelijke visie voor de sectie neuroanesthesiologie van de NVA. We willen inventarisarseren welke neuroanesthesiologische expertise in welk centrum zit en wat daar precies gedaan wordt. Dit om kliniek, wetenschap en onderwijs te verenigen. Als de communicatie tussen de neuroanesthesiologen in het land intensiveert, wordt het bijvoorbeeld makkelijker om multicenter trials op te zetten of overkoepelende protocollen te maken."

Lees het artikel in het NTvA (2023-4).