Sectie neuro-anesthesiologie

De sectie Neuro-anesthesiologie verenigt de leden met een bijzondere interesse in de neuro-anesthesiologie en heeft tot doel de nadere bestudering en uitwisseling van kennis omtrent de neuro-anesthesiologie, alsmede het ontwikkelen van richtlijnen en protocollen op dit deelgebied.

De sectie wordt bestuurd door een eigen bestuur, dat als volgt is samengesteld:

Allart Venema, voorzitter
Marko Sahinovic, secretaris
Niek Sperna-Weiland, penningmeester

Rogier Immink, adviseur

Alle correspondentie wordt gevoerd via het NVA-bureau nva@anesthesiologie.nl