Niet operatieve behandeling van heupfracturen bij zeer kwetsbare ouderen: van chirurgie naar anesthesie?

Mogelijkheden voor palliatieve pijnstilling door middel van PENG en SPING blok

Donderdag 30 mei

Sprekers:

Miriam van der Velden, anesthesioloog Breda
Zit in PENG consortium en geeft een presentatie over het SPING blok.

Lennart Wasmoeth, anesthesioloog OLVG
Zit in PENG consortium en geeft een presentatie over PENG blok en de uitkomsten.

Thamar Kroes, promovendus Heelkunde St. Antonius
Presenteert data over het perspectief van patiënten en zorgverleners op samen beslissen bij kwetsbare ouderen met een heupfractuur. Ook presenteert zij data van haar onderzoek naar o.a. tevredenheid van patiënten die niet geopereerd werden.

Kwetsbare oudere patiënten worden niet altijd meer geopereerd bij een heupfractuur. De rol van de anesthesioloog wordt steeds belangrijker bij de niet-operatieve behandeling van deze patiënten. De afgelopen jaren is zowel PENG (PEricapsular Nerve Group) blok, als spinale fenolisatie (Spinal Phenol IN Glycerol, SPING blok) geïntroduceerd als pijnstilling voor deze groep. 

Deze sessie gaat in op twee (multicenter) cohort studies over deze technieken, en op een kwalitatieve studie naar patiëntervaringen. Daarnaast worden aanbevelingen voor de klinische praktijk besproken.