Wat doet de anesthesioloog?

Coördineren, overzicht houden of gelijk handelen: de anesthesioloog begeleidt het proces rondom een operatie en/of onderzoek en houdt de patiënt continu in het vizier.

Van gepland tot urgent en van geboorte tot overlijden

De anesthesioloog is betrokken bij iedere levensfase en overal in het ziekenhuis. 

 

Anesthesiologen hebben veel kennis in huis van de werking van het menselijk lichaam (fysiologie) en medicatie (farmacologie). Beiden zijn ook nodig omdat de patiëntengroep enorm divers is: oud, jong, met meerdere aandoeningen of zeldzame aandoeningen, traumaslachtoffers, anesthesiologen zijn overal bij betrokken.

De meest bekende rol van de anesthesioloog is op de operatiekamer. Toch vindt een groot deel van de anesthesiologische zorg plaats buiten de operatiekamer. De kennis en vaardigheden die anesthesiologen bezitten om te zorgen voor veilige operatieve zorg zijn heel waardevol voor zorg in én buiten het ziekenhuis: 

 • Anesthesiologen zorgen met hun team voor veilige anesthesie bij vervelende onderzoeken en ingrepen buiten de operatiekamer. Dit wordt sedatie genoemd.
   
 • Anesthesiologen zorgen voor het stabiliseren van patiënten in acute situaties en rampenopvang. Dit noemen we urgentiegeneeskunde. De urgentiegeneeskunde speelt zich bijvoorbeeld af op de afdeling spoedeisende hulp maar ook op de verpleegafdeling. 
   
 • Anesthesioloog-pijnspecialisten hebben hun kennis over acute pijn verder uitgebreid en behandelen patiënten met chronische pijn.
   
 • Anesthesiologen verlenen ook palliatieve zorg. In deze laatste levensfase helpen anesthesiologen pijn en misselijkheid te verlichten.
   
 • Veel zwangere vrouwen zien op enig moment een anesthesioloog: bijvoorbeeld voor pijnstilling tijdens de baring of bij een keizersnede op de operatiekamer. Een zwangere vrouw zit anders in elkaar, zowel fysiologisch als anatomisch. Dat vraagt dus ook een specifieke aanpak door de anesthesioloog.

Screening cruciaal bij opereren kwetsbare oudere

Eind 2019 verscheen een artikel in het Medisch Contact over de belangrijke rol van de anesthesioloog bij het proces naar patiëntgerichte zorg. Het artikel is via deze link te lezen.