Vrij beroep

Een deel van de anesthesiologen werken in vrij beroep en zijn lid van het Medisch Specialistisch Bedrijf.

De Beroeps Belangen Commissie van de NVA werkt nauw samen met de Raad Beroepsbelangen van de Federatie Medisch Specialisten om anesthesiologen te ondersteunen bij het positioneren van het MSB in het ziekenhuis. De NVA vaardigt anesthesiologen af in de Raad Beroepsbelangen en in de Commissie Verdeelmodel. Binnen deze Raad en Commissie worden diverse modellen, samenwerkingsovereenkomsten en andere documenten ontwikkeld voor de samenwerking met het ziekenhuis en ondersteuning voor het interne verdeelmodel. Je vindt ze op de themapagina van de Federatie.

Verplicht dienstverband voor medisch specialisten in vrij beroep?

Regelmatig laait de politieke discussie op over de mogelijkheid van verplicht dienstverband voor medisch specialisten in vrij beroep. De NVA sluit zich voor de lobby en standpunt over dit onderwerp aan bij de acties van de Federatie. Houd de website van de Federatie in de gaten voor de laatste ontwikkelingen. Heb je vragen? Laat het weten via e.schiks@anesthesiologie.nl