Werkgroep I’m Safe

In 2021 is de werkgroep I’m Safe door het bestuur van de NVA geïnstalleerd. De werkgroep heeft als opdracht gekregen de komende jaren met adviezen te komen op het gebied van fysieke en mentale gezondheid van de  aios anesthesiologie en anesthesiologen. Aandacht dus voor duurzame inzetbaarheid van de anesthesioloog.

Kris Derks  (AIOS)
Dorien van der Eng  (AIOS)
Merel Erkamp
Christiaan Keijzer
Laure-Anne van Loon  (AIOS)
Cas van Oort   
Anniek Raaijmaakers 
Carine Vossen
Götz Wietasch