Federatie Medisch Specialisten

De NVA is lid van de Federatie Medisch Specialisten. In deze federatie bundelen alle wetenschappelijke verenigingen hun krachten voor nog betere patiëntenzorg. Om de beste zorg voor de patiënt te blijven garanderen is zeggenschap van de medisch specialisten over de medisch specialistische zorg onontbeerlijk. Via de Federatie slaan de verschillende specialismen de handen ineen. De Federatie werkt nauw samen met de Landelijke vereniging voor Artsen in Dienstverband (LAD) en is federatiepartner van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG).

Alle gewone leden van de NVA betalen een Federatiebijdrage.

Individuele voordelen federatie

Als gewoon lid van de NVA kan je ook terecht bij het kennis- en dienstverleningscentrum (kdc) van de federatie. Zij kunnen je adviseren en informeren over bijvoorbeeld ondernemingsrecht (waaronder bindend advies goodwill), arbeidsrecht. Ook medische staven, collectieven en verenigingen medisch specialisten in dienstverband kunnen bij het kdc terecht. Ook voor korting op verzekeringen, zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering, kan je contact opnemen met het kdc. Je kan het kdc bereiken op het telefoonnummer 088 134 41 12. Je kan ook een e-mail sturen naar info@demedischspecialist.nl.

Tevens ontvangt u Medisch contact en De Medisch Specialist.

Stichting SOVAF voor oud-leden

Omdat de NVA en de Federatie het belangrijk vinden om verbonden te blijven met oud-leden, is de stichting SOVAF opgericht. Gepensioneerde medisch specialisten die niet praktiseren, niet praktiserende medisch specialisten die OBU/VUT-gerechtigde zijn, medisch specialisten die in het buitenland praktiseren bij een niet-Nederlandse organisatie en volledig arbeidsongeschikte medisch specialisten kunnen deelnemen deze stichting. Voorwaarde is wel dat de medisch specialist geen doorhaling uit het specialisten- dan wel BIG-register heeft gehad vanwege een bevoegdheidsbeperking. Meer informatie kan je krijgen via ledenbeheer@demedischspecialist.nl of via telefoonnummer 088 505 3434.