LidmaatschapWachtwoord vergeten?

Voor leden

Welkom op het ledendeel van Anesthesiologie.nl

Lid worden

Wil je lid worden van de NVA? Kijk dan snel bij Lid worden


Lid worden van de NVA

Federatie Medisch Specialisten

De NVA is lid van de Federatie Medisch Specialisten. In deze federatie bundelen alle wetenschappelijke verenigingen hun krachten voor nog betere patiëntenzorg. Om de beste zorg voor de patiënt te blijven garanderen is zeggenschap van de medisch specialisten over de medisch specialistische zorg onontbeerlijk. Via de Federatie slaan de verschillende specialismen de handen ineen. De Federatie werkt nauw samen met de Landelijke vereniging voor Artsen in Dienstverband (LAD) en is federatiepartner van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG).

Alle gewone leden van de NVA betalen een Federatiebijdrage.

Individuele voordelen federatie

Als gewoon lid van de NVA kunt u ook terecht bij het kennis- en dienstverleningscentrum (kdc) van de federatie. Zij kunnen u adviseren en informeren over bijvoorbeeld ondernemingsrecht (waaronder bindend advies goodwill), arbeidsrecht. Ook medische staven, collectieven en verenigingen medisch specialisten in dienstverband kunnen bij het kdc terecht. Ook voor korting op verzekeringen, zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering, kunt u contact opnemen met het kdc. U kunt het kdc bereiken op het telefoonnummer (030) 28 23 666. U kunt ook een e-mail sturen naar info@demedischspecialist.nl.

Tevens ontvangt u Medisch contact en De Medisch Specialist.

Stichting SOVAF voor oud-leden

Omdat de NVA en de Federatie het belangrijk vinden om verbonden te blijven met oud-leden, is de stichting SOVAF opgericht. Gepensioneerde medisch specialisten die niet praktiseren, niet praktiserende medisch specialisten die OBU/VUT-gerechtigde zijn, medisch specialisten die in het buitenland praktiseren bij een niet-Nederlandse organisatie en volledig arbeidsongeschikte medisch specialisten kunnen deelnemen deze stichting. Voorwaarde is wel dat de medisch specialist geen doorhaling uit het specialisten- dan wel BIG-register heeft gehad vanwege een bevoegdheidsbeperking. Meer informatie kunt u krijgen via ledenbeheer@demedischspecialist.nl of via telefoonnummer 030 28 23 697.