Landelijk Onderzoeksplan Anesthesiologie

Samen voor meer impact

In Nederland zien circa 2.200 anesthesiologen in 69 ziekenhuisorganisaties jaarlijks ongeveer 1,2 miljoen patiënten. Vanaf het eerste moment tot en met het herstel na de operatie staan zij de patiënt bij, waken over hun leven en zorgen voor zo veel mogelijk comfort vóór, tijdens en na de operatie. Maatschappelijke veranderingen zoals vergrijzing, toename van chronische ziekten en multimorbiditeit, een tekort aan zorgpersoneel, etc., leiden tot nieuwe zorgvragen voor anesthesiologen. Wetenschappelijk onderzoek en innovatie zijn cruciaal om deze uitdagingen aan te pakken. 

Samenwerking tussen de grotere onderzoekscentra kan onderzoekers in staat stellen te profiteren van elkaars expertise en ervaring, wat de kwaliteit en impact van het onderzoek ten goede komt. Tegelijkertijd voorkomt samenwerking versnippering van het onderzoeksveld en vergroot de kans op succesvolle implementatie van innovaties en relevante onderzoeksresultaten in richtlijnen en kwaliteitsbeleid van de vereniging. Tenslotte vergroot succesvol en innovatief wetenschappelijk onderzoek de zichtbaarheid en maatschappelijke waarde van het anesthesiologische vakgebied. 

Het uiteindelijke doel is een breed gedragen onderzoeksplan, gebaseerd op het actuele wetenschappelijke landschap. Met daarin een visie op de focus van de belangrijkste gezamenlijke onderzoeksthema’s van het toekomstige wetenschappelijke onderzoek. Door te investeren in landelijke netwerken wordt duurzame wetenschappelijke vooruitgang gefaciliteerd en de wetenschappelijke en maatschappelijke impact vergroot.