Redactiecommissie Nederlands Tijdschrift voor Anesthesiologie

Delen van anesthesiologische kennis

Het Nederlands Tijdschrijft voor Anesthesiologie deelt en verspreid kennis over het vakgebied door middel van publicatie van overzichtartikelen, klinische en laboratoriumstudies en casuïstiek. 
Ook verschijnt er ieder jaar een issue met de abstracts die zijn gepresenteerd tijdens de Wetenschapsdag. Het NTvA wordt vijf maal per jaar uitgebracht.


Per januari 2018 is de hoofdredacteur Rogier Immink en de plaatsvervangendhoofdredacteur is Paul van Beest. 

De andere redacteuren zijn:
Dr. J. Bijker
Dr. A. Bouwman
Dr. P. Bruins
Prof.dr. A. Dahan
Dr. H.P.A. van Dongen
Dr. L. van Eijk
Dr. S. Dieleman
Dr. J.P. Hering
Dr. J.S. Jainandunsing
Prof.dr. M.W. Hollmann
Dr. M. Klimek
Dr. A. Koopman-van Gemert
Dr. F. van Lier
Prof. Dr. S.A. Loer
Prof.dr. B. Preckel
Prof.dr. G.J. Scheffer
Dr. M. Stevens
Dr. B. in het Veld
Dr. M. van Velzen
Dr. K. Vissers