Registratie en declaratie

Hoe registreer ik zorg correct? Hoe wordt deze zorg gedeclareerd? De NVA heeft een registratiewijzer ontwikkeld waarin alle informatie over het registreren en declareren van anesthesiologische zorg staat.

Registreer correct met de registratiewijzer

In de registratiewijzer van de NVA staan de meestvoorkomende vragen over correct registreren voor de anesthesiologie, pijn en palliatieve zorg. De registratiewijzer wordt regelmatig geüpdatet. De registratiewijzer van de NVA is een aanvulling op de registratiewijzer van de Federatie. In de registratiewijzer van de Federatie staan alle algemene registratieregels. 

Tijdens het webinar van 21 juni 2023 heeft de Beroepsbelangencommissie (BBC) de Registratiewijzer van de NVA toegelicht. Benieuwd? Kijk het webinar terug. Je moet hiervoor ingelogd zijn.

Diagnose- en verrichtingenthesaurus

De zorg geleverd door anesthesiologen wordt geregistreerd in het elektronisch patiëntendossier (EPD). Het EPD is in veel ziekenhuizen gekoppeld aan de diagnose- en verrichtingenthesaurus van de Dutch Hospital Data (DHD). Pijngeneeskundigen zijn poortspecialismen en moeten dus alle pijngeneeskundige verrichtingen én diagnosen zelf registreren. De anesthesiologische peroperatieve zorg hoeft niet (altijd) door de anesthesioloog geregistreerd te worden. De diagnosetheraurus bevat alle mogelijke diagnosen binnen de pijngeneeskunde. De verrichtingenthesaurus bevat alle mogelijke verrichtingen binnen de anesthesiologische zorg en de pijngeneeskunde.

Iedere drie maanden is er een update. Wijzingen in deze thesaurussen worden aangevraagd door ziekenhuizen, DHD zelf of door de wetenschappelijke vereniging. Alle wijzigingen die de anesthesiologie betreffen worden eerst voorgelegd aan de NVA, voordat ze worden doorgevoerd. De BBC beoordeelt deze wijzigingen. 

De diagnose- en verrichtingenthesaurus wordt ook gebruikt als basis voor de database, om te kijken hoe vaak een bepaalde diagnose of verrichting in Nederland gedaan wordt. Dat kan dan ook worden uitgesplitst per ziekenhuis. 

Opvragen diagnose- en verrichtingenthesaurus

Wil je de de diagnose- en verrichtingenthesaurus ontvangen? Stuur een email aan Eline Schiks via e.schiks@anesthesiologie.nl, je ontvangt dan de meest recente versie.

Declaratie van zorg: de NZa-regelgeving

De declaratie van zorg gaat via de regelgeving van de NZa. Alle zorg die anesthesiologen leveren, registreren zij in het EPD. Via de diagnose- en verrichtingenthesaurus wordt dat vertaald naar een database. De (combinaties van) verrichtingen worden vertaald in zorgactiviteiten. De NZa definieert zorgactiviteiten en beschrijft aan welke voorwaarden deze zorgactiviteiten moeten voldoen, zodat ze declarabel zijn.

Een combinatie van zorgactiviteiten leidt af tot een diagnose-behandel-combinatie (dbc). De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bepaalt welke zorgactiviteiten er zijn, welke combinatie van zorgactiviteiten leidt tot een dbc en welke dbc’s er zijn. Het ziekenhuis declareert deze dbc vervolgens bij de zorgverzekeraar. Het ziekenhuis wordt hier voor betaald. Hoe precies, is afhankelijk van het contract dat de zorgverzekeraar heeft afgesloten met het ziekenhuis.