Pijngeneeskunde

De kwaliteitsregistratie gevuld wordt met zowel klinische gegevens uit het EPD, PROMs-data als DBC-data. 

De PROMS registratie maakt niet standaard onderdeel uit van de EPD's. Benchmarking van PROMS gegevens vergt dan ook:

I Dataverzameling door pijncentra

De eerste stap is te zorgen dat de gegevens zoals vastgesteld in de dataset worden verzameld. Pijncentra kunnen dit inrichten naar eigen behoefte en interne mogelijkheden. Sommige pijncentra regelen dit intern met de lokale IT afdeling, andere pijncentra schakelen hiervoor een derde partij in. Binnen HiX van Chipsoft is een tweeledige PROMS-registratie aanwezig: één voor alle pijnpatienten en één voor neuromodulatie. De PROMS-registratie in HiX is vooralsnog beschikbaar binnen de separaat aan te schaffen pijnmodule (voorbeeld). 

De vragen die patiënten moeten invullen zijn gebaseerd op gevalideerde meetinstrumenten.  Pijncentra nodigen patiënten op twee momenten uit om deze vragen te beantwoorden: voorafgaand aan het eerste bezoek (0-meting) en bij het eerstvolgende controlebezoek 3-6 maanden na de behandeling (1-meting).

Data dictionary pijngeneeskunde

Vrijwillige toevoeging: QiPPP questionnaire

Opzet PROMS

II Periodieke aanlevering voor benchmarking

De juridische aspecten rondom de data aanlevering worden geregeld in een overeenkomst tussen het pijncentrum of de zorginstelling en MRDM. Elk pijncentrum heeft hiervoor een uitnodiging ontvangen van MRDM.

Vragen over de dataset

Voor vragen over de inhoud van de vragenlijsten en gebruikte instrumenten:
Nelleke de Meij
Maastricht Universitair Medisch Centrum
p.de.meij@mumc.nl