Pijngeneeskunde

De NVA heeft samen met dataverwerkingspartner MRDM een kwaliteitsregistratie ontwikkeld voor de pijngeneeskunde. Deze registratie geeft inzicht in de zorg voor duizenden chronische pijnpatiënten per jaar . Met de informatie uit deze kwaliteitsregistratie kunnen we de kwaliteit van patiëntenzorg verder optimaliseren, via uitkomstinformatie voor patiënten, verbeterinformatie voor professionals en zorgevaluatie-informatie voor richtlijnherziening en beleidsontwikkeling.

Aanmelding, downloads, data-aanlevering en dashboards

Kijk voor meer informatie over aanmelding, dowloads (data dictionaries, XSD, CRF, XML), data aanlevering (handmatig of via batch) en dashboards op de supportpagina: https://support.mrdm.com/nl/dica/

Verzameling van PROMS data door pijncentra

De kwaliteitsregistratie pijngeneeskunde bevat  klinische gegevens uit het EPD, PROMs-data en DBC-data. De PROMS-registratie maakt niet standaard onderdeel uit van de EPD's. Pijncentra kunnen dit inrichten naar eigen behoefte en interne mogelijkheden. Sommige pijncentra regelen dit intern met de lokale IT-afdeling. Andere pijncentra schakelen hiervoor een derde partij in. Binnen HiX van Chipsoft is een tweeledige PROMS-registratie aanwezig: één voor alle pijnpatiënten en één voor neuromodulatie. De PROMS-registratie in HiX is vooralsnog beschikbaar binnen de apart aan te schaffen pijnmodule (voorbeeld). 

De vragen die patiënten moeten invullen zijn gebaseerd op gevalideerde meetinstrumenten. Pijncentra nodigen patiënten op twee momenten uit om deze vragen te beantwoorden: voorafgaand aan het eerste bezoek (0-meting) en bij het eerstvolgende controlebezoek 3-6 maanden na de behandeling (1-meting).

Voor vragen over de inhoud van de vragenlijsten en gebruikte instrumenten:

Nelleke de Meij
Maastricht Universitair Medisch Centrum
p.de.meij@mumc.nl

Dutch Pain and Palliative care Audit (DPPA)

Vanaf 2023 werkt de NVA samen met DICA ten aanzien van de kwaliteitsregistraties. Door deze samenwerking kan de NVA voortbouwen op de jarenlange expertise en ervaring die DICA heeft met het inzichtelijk maken van kwaliteit van zorg met betrouwbare vergelijkingen en analyses. Alle deelnemende zorginstellingen aan een of meerdere van onze registraties zullen begin 2023 vanuit de DICA Servicedesk een informatiepakket ontvangen om de overgang naar DICA contractueel op orde te maken. Mocht u hierover vragen hebben, kunt u contact opnemen met de DICA Servicedesk (088 - 5700010, dica-servicedesk@mrdm.nl)