Tijdens de operatie

Wat doet de anesthesioloog tijdens een operatie?

De anesthesioloog geeft je de anesthesie. Er zijn verschillende vormen van verdoving. Tijdens het voorgesprek is besproken wat de mogelijkheden zijn. Na het toedienen van de anesthesie houdt de anesthesioloog tijdens de operatie je vitale lichaamsfuncties (bijvoorbeeld bloeddruk en zuurstof) en organen in de gaten. Als het nodig is past hij de medicatie aan. Bijvoorbeeld als de bloeddruk ineens daalt. Maar bijvoorbeeld ook als de operatie langer duurt dan verwacht. De anesthesioloog houdt daarom ook goed in de gaten wat het hele team op de operatiekamer aan het doen is. De anesthesioloog zorgt ervoor dat de chirurg jou veilig kan opereren en dat je de operatie zo comfortabel mogelijk doorstaat. Als het nodig is zorgt de anesthesioloog tijdens de operatie voor een bloedtransfusie.

Lees meer over het werk van de anesthesioloog

Anesthesie tijdens een hersenoperatie

Hersenoperaties zijn vaak 'wakkere hersenoperaties', bijvoorbeeld bij het verwijderen van een tumor. De patiënt is dan tijdens de operatie wakker, zodat de hersenfuncties tijdens de operatie gecontroleerd kunnen worden. 

De neuro-anesthesioloog is betrokken bij hersenoperaties. Hij heeft continu contact met de patiënt. De neuro-anesthesioloog controleert of de chirurg niet in een kwetsbaar gebied komt door patiënten vragen te stellen of bijvoorbeeld te laten tellen. 

NEMO Kennislink publiceerde in 2018 een artikel over 'wakkere hersenoperaties'

“Het boor- een zaagwerk vond ik vervelend. Ik was toch bang dat hij zou uitschieten, maar verder vond ik het eigenlijk wel prettig om wakker te zijn. Je voelt wat druk en je hoort van alles, maar ik vond het vooral een geruststellend idee dat ik er in ieder geval bij was en meekreeg wat er allemaal gebeurde. Ik had zo ook het gevoel dat ik invloed had op het resultaat, dat ik er echt aan meewerkte.”

Lees hier het artikel van NEMO Kennislink

Anesthesie tijdens een hartoperatie

Cardio-anesthesiologie is het aandachtsgebied van de anesthesiologie dat zich richt op ingrepen aan het hart, de longen of de grote bloedvaten verbonden aan het hart. Cardio-anesthesiologie wordt ook wel thorax-anesthesie genoemd. 

Kennis van mens, machine en medicatie

De ingrepen en operaties zijn vaak moeilijk en vragen veel (patho)fysiologische kennis. Dat is kennis over het menselijk lichaam en aandoeningen. Het bewaken van de patiënt tijdens een hart-, long- of vaatoperatie vereist van de cardio-anesthesioloog ook veel kennis van de anesthesie- en bewakingsapparatuur. Medicatie heeft grote invloed heeft op het hart, de longen en de bloedvaten. Daar heeft de cardio-anesthesioloog ook verstand van. De cardio-anesthesioloog beheerst ook specifieke vaardigheden zoals slokdarmechografie van het hart.
De afgelopen jaren is het werkterrein van de cardio-anesthesioloog uitgebreid van procedures door de cardiothoracaal chirurg (hartchirurg) naar interventionele procedures door de (interventie)cardioloog. Soms komt het werkveld samen op een hybride operatiekamer waar de cardio-anesthesioloog samenwerkt met chirurgen, cardiologen en radiologen. 

Cardio-anesthesiologie gaat over ingrepen aan het hart, de longen of de grote bloedvaten verbonden aan het hart.

Kindercardioanesthesiologie

Helaas krijgen ook kinderen soms te maken met aandoeningen aan het hart. Gelukkig is anesthesie ook veilig voor kinderen. De werkgroep kindercardio-anesthesiologie is een initiatief voor de verbetering van de kwaliteit van de anesthesiologie en intensive care voor kindercardiochirurgie. Deze werkgroep opgericht door de Sectie Kinderanesthesie (SKA) en de Sectie Cardioanesthesie (SCA) van de NVA.