Sectie kinderanesthesiologie

Bestuur:

  • dr. F. Oppitz, voorzitter
  • mw. Y. Beijer, lid
  • mw. S. Bons, lid
  • mw. G. Ernst, lid
  • dr. M. Stevens, lid
  • mw. I. Versteijlen, lid

Meer informatie over het Aandachtsgebied Kinderanesthesiologie