Cardio-anesthesiologie

De sectie cardio-anesthesiologie brengt leden bij elkaar met een bijzondere interesse in de cardio-anesthesiologie. Het doel is bestudering en uitwisseling van kennis over de cardio-anesthesiologie en het ontwikkelen van richtlijnen en protocollen op dit deelgebied. De sectie behartigt de belangen van de cardio-anesthesiologen en de patiënten. De leden van de sectie zijn vertegenwoordigd en nemen deel in organisaties die zich specifiek met deze belangen bezig houden, zoals:

 1. De Nederlandse Hart Registratie (NHR)
 2. De European Association of Cardiothoracic Anaesthesiology (EACTA)
 3. De Nederlandse vereniging voor Thoraxchirurgie (NVT)
 4. De Nederlandse Sociëteit voor ExtraCorporale Circulatie (NeSECC)

De sectie heeft een eigen bestuur, dat vier keer per jaar bijeenkomt. 

Meer informatie over de sectie cardio anesthesiologie.

Onderwijsbijeenkomsten

De sectie is nauw betrokken bij het opleiden van toekomstige cardio-anesthesiologen. Bijvoorbeeld door het organiseren van onderwijsbijeenkomsten en de oprichting van een landelijk fellowship-programma. De sectie organiseert jaarlijks meerdere bijeenkomsten:

 1. Voorjaarsvergadering: ledenvergadering, waarin ook plaats is voor een wetenschappelijk deel.
 2. Najaarscongres: een wetenschappelijke bijeenkomst inclusief ledenvergadering. Om de paar jaar wordt dit georganiseerd met de NVT en de Ne.S.E.C.C.
 3. Presentatie tijdens de anesthesiologendagen.
 4. Fellowdag: twee keer per jaar een onderwijsdag voor fellows cardio-anesthesiologie en ouderejaars aios met interesse in de cardio-anesthesiologie.

Bekijk de aankomende evenementen in de agenda

Kwaliteitsbeleid

Het sectiebestuur onderhoudt de beroepsnormen cardio-anesthesiologie. De ledenraad geeft akkoord op deze beroepsnormen. Uitvoering en naleving van dit document is de taak van de NVA. Het sectiebestuur ondersteunt daarbij.

Dit kwaliteitsbeleid bestaat uit vier onderwerpen:

 1. De kwaliteitseisen te stellen aan de individuele cardio-anesthesioloog.
 2. De kwaliteitseisen te stellen aan de organisatie rondom de cardiochirurgische patiënt (het hartcentrum).
 3. De kwaliteitseisen te stellen aan het aandachtsgebied cardio-anesthesiologie.
 4. Verantwoordelijkheden van de sectie cardio-anesthesiologie.

Werkgroep kindercardio-anesthesiologie

De werkgroep kindercardio-anesthesiologie is een initiatief voor de verbetering van de kwaliteit van de anesthesiologie en intensive care voor kindercardiochirurgie. De groep is opgericht als een ad hoc werkgroep onder de paraplu van de Sectie Kinderanesthesie (SKA) en de Sectie Cardioanesthesie (SCA) van de NVA. Contact via nva@anesthesiologie.nl