Sectie Pijn- en Palliatieve geneeskunde

Sectiebestuur

Bestuur

 • X. Zuidema, voorzitter
 • mw. dr. M. Dirckx, lid
 • L. Elzinga, lid
 • A. van der Gaag, lid
 • dr. J.W. Kallewaard, lid
 • M.O. Mensink, lid
 • H.J.A. Nijhuis, lid

Meer informatie over het Aandachtsgebied Pijn- en palliatieve geneeskunde

Ledenraadverkiezingen uitslag

De ledenraadsverkiezing van de Sectie Pijn- en Palliatieve geneeskunde leeft: een groot aantal leden bracht een stem uit.

Wij zijn erg blij met de vele aanmeldingen voor de ledenraad van de Sectie Pijn- en Palliatieve geneeskunde en zijn alle kandidaten zeer dankbaar voor hun kandidatuur.

Op 20 december jl. heeft de Kiescommissie van de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA) de uitslag van de ledenraadsverkiezingen van de Sectie Pijn- en Palliatieve geneeskunde vastgesteld.

De samenstelling is per 1 januari 2022 als volgt (alfabetische volgorde):

 1. Eric van den Bosch (vrijgevestigd)
 2. Bart van Druenen (vrijgevestigd)
 3. Sander Frankema (dienstverband)
 4. Quan Lê (vrijgevestigd)
 5. Andy Liem (vrijgevestigd)
 6. Johan van de Minkelis (vrijgevestigd)
 7. Heinrich Moser (dienstverband)
 8. Mienke Rijsdijk (dienstverband)
 9. Steven Tuijp (vrijgevestigd)

Van de 314 stemgerechtigde leden hebben 157 leden (50%) hun stem uitgebracht (per kieskring: vrijgevestigd – 47%, dienstverband 55%).
Hartelijk dank aan alle leden die hun stem hebben uitgebracht

Tot 31 december 2021

Dienstverband

 • S.P.G. Frankema
 • H.A. Moser
 • Mw. dr. J.T. Wegener

Tot 31 december 2021

Vrijgevestigd

 • mw. K. Bürger
 • J.L. van de Minkelis
 • D. Oubaha
 • V. Rezvani
 • J.H. Vranken
 • G.J. Wagteveld