Opleiding

In opleiding tot anesthesioloog

De opleiding tot anesthesioloog bestaat uit verschillende thema’s en modules die zowel theoretisch als praktijkgericht kunnen zijn. In het opleidingsplan anesthesiologie staat de volledige inhoud van de opleiding en lees je welke onderdeel in welk opleidingsjaar aan de orde komt. 

Meer documenten waarin informatie staat over de inhoud van de opleiding en over regelgeving staan onderaan deze pagina bij de downloads en via de website van de KNMG. Ook bij de opleidingskliniek zelf kan de aios terecht voor informatie over zijn/haar opleiding. 
Naast onderwijs dat in de kliniek plaatsvindt zijn er ook onderdelen die de NVA faciliteert, namelijk: de EDAIC cursus, NVA-cursus, PiP-cursus, schriftelijke (EDAIC) examen en het mondelinge NVA-examen. Via deze website kunnen aios anesthesiologie zich aanmelden voor de cursussen en examens die door de NVA georganiseerd worden.