Opleiding

In opleiding tot anesthesioloog

De opleiding tot anesthesioloog bestaat uit verschillende thema’s en modules die zowel theoretisch als praktijkgericht kunnen zijn. In het opleidingsplan anesthesiologie staat de volledige inhoud van de opleiding en lees je welke onderdeel in welk opleidingsjaar aan de orde komt. 

Meer documenten waarin informatie staat over de inhoud van de opleiding en over regelgeving staan hieronder bij de downloads en op de website van de KNMG. Ook bij de opleidingskliniek zelf kan de aios terecht voor informatie over de opleiding. 

Downloads