Opleiding: Opleidingsplan Anesthesiologie

Download .pdf / 4 MB / Geplaatst op 02-01-2019

Op 1 april 2019 is het nieuwe opleidingsplan Anesthesiologie in werking getreden. De nieuwe regelgeving is van toepassing op alle aios die vanaf 1 april 2019 instromen. De aios die tussen 1 april 2017 en 1 april 2019 is begonnen met de opleiding kan tot uiterlijk 1 januari 2020 besluiten te worden opgeleid conform de nieuwe eisen of de opleiding af te ronden volgens het bestaande opleidingsplan. Het bestaande (oude) opleidingsplan blijft daarom tot 1 april 2024 beschikbaar.

(oude) Opleidingsplan