FAQ

Hoe sluiten deze uitkomstregistraties aan bij ontregel de zorg en het verminderen van de administratieve last?

Doel is om zorguitkomsten inzichtelijk te maken met zo min mogelijk registratielast. Deze uitkomstregistratie is dan ook gebaseerd op informatie de rechtstreeks uit de EPD's kan worden gehaald. Daarmee beschikken we over actuele informatie (per maand of kwartaal) met hoge validiteit en past het project  binnen de afspraken om de administratieve last te verminderen.  Onze opzet heeft twee uitgangspunten:

  1. Uitgaan van bestaande data, registratie aan de bron en meervoudig gebruik van data: gebruik wat er al wordt geregistreerd en beschikbaar is te maken vanuit de registraties in ziekenhuizen.
  2. Voortbouwen op aanwezige infrastructuur: 90% van de ziekenhuizen heeft al een koppeling met MRDM/Logex Group. Zij beschikken dus al over overeenkomsten met de ziekenhuizen om data uit de EPD’s te extraheren, verkrijgen deze data periodiek en zijn NEN en ISO gecertificeerd. Ziekenhuizen hoeven geen nieuwe relatie aan te gaan met weer een nieuwe externe partij, immers, zij hebben vaak al een contract met Logex.

Het project wordt gesubsidieerd door de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). 

Voor neuromdulatie is het een vereiste voor vergoeding van zorg, zie standpunt Zorginstituut. 

Hoe moeten we de data aanleveren aan MRDM?

Kwaliteitsregistratie Pijngeneeskunde

U kunt de DBC- en PROMs-data via twee routes aanleveren aan MRDM:

  1. Direct aan MRDM via het batch-proces. Dit houdt in dat u op basis van de data dictionary (binnenkort beschikbaar) in overleg met MRDM een export-bestand voorbereidt en deze uploadt naar MRDM. Hier leest u meer over dit proces: https://support.mrdm.nl/batch/.
  2. Via uw DBC- of PROMs Verwerker, hiervoor instrueert u deze derde partij om de data aan te leveren aan MRDM via hetzelfde batch-proces. Een template voor deze instructie aan derde partijen is via e-mail naar u verstuurd (“Nadere Instructie Logex/DBC/PROMs”).

 

Kwaliteitsregistratie Neuromodulatie

De DBC- en PROMs-data voor deze kwaliteitsregistratie kan op dezelfde manier aangeleverd worden als voor de Kwaliteitsregistratie Pijngeneeskunde. De klinische data voor deze kwaliteitsregistratie kan ook via het Batch-proces aangeleverd worden of handmatig ingevoerd worden via Survey, de online invoermodule van MRDM. Hier leest u meer over Survey: https://support.mrdm.nl/survey/.

Hoe weet ik welke documenten ik precies moet ondertekenen voor deelname?

De documenten die u moet ondertekenen voor deelname van uw pijncentrum aan de kwaliteitsregistratie hangen af van:

  1. Of uw pijncentrum ook Neuromodulatie uitvoert.
  2. Of uw pijncentrum al lopende overeenkomsten heeft met MRDM.
  3. Of uw pijncentrum al lopende overeenkomsten heeft met derde partijen die DBC- of PROMs-data voor u verwerken.
  4. Uw voorkeur voor de wijze van data-aanlevering aan MRDM.

De lijst van documenten die voor uw pijncentrum van toepassing zijn vindt u op de tweede pagina van het document “Informatiebrief MRDM” in het informatiepakket dat is verzonden via DocuSign. Er zijn meerdere opties voor data-aanlevering waarbij verschillende documenten ondertekend dienen te worden. U kunt uw voorkeur voor de wijze van data-aanlevering aan MRDM aangeven in het document “Wijze van data-aanlevering”. Daar vindt u ook aanvullende instructies over de benodigde documenten.

Indien u nog vragen heeft over welke documenten op uw pijncentrum en uw voorkeuren voor data-aanlevering van toepassing zijn, dan kunt u contact opnemen met de Servicedesk van MRDM (servicedesk@mrdm.nl of tel: 088 57 000 30).

Hoe krijg ik een PDF van de DocuSign documenten om te delen met anderen in het pijncentrum?

Wij verwijzen u graag naar het korte stappenplan van DocuSign hiervoor: DocuSign instructie. Onder “Email Notification” ziet u welke knoppen in DocuSign u kunt gebruiken.

Iemand anders in het pijncentrum moet tekenen voor deelname, hoe draag ik de tekenbevoegdheid over in DocuSign?

Wij verwijzen u graag naar het korte stappenplan van DocuSign hiervoor: DocuSign instructie.
 

Mijn link voor DocuSign is verlopen, hoe krijg ik een nieuwe link?

Om veiligheidsredenen verlopen DocuSign links standaard na 48 uur. Indien u de link daarna aanklikt krijgt u wel direct een nieuwe link toegestuurd vanuit DocuSign.

Kan ik de documenten ook handmatig ondertekenen in plaats van via DocuSign?

Dat is ook mogelijk, u kunt de documenten vanuit DocuSign printen en handmatig ondertekenen. Het ondertekende document kunt u dan via fax of upload terugsturen naar DocuSign. Hier vindt u het stappenplan hiervoor: DocuSign instructie.