FAQ

Hoe sluiten deze uitkomstregistraties aan bij ontregel de zorg en het verminderen van de administratieve last?

Doel is om zorguitkomsten inzichtelijk te maken met zo min mogelijk registratielast. Deze uitkomstregistratie is dan ook gebaseerd op informatie de rechtstreeks uit de EPD's kan worden gehaald. Daarmee beschikken we over actuele informatie (per maand of kwartaal) met hoge validiteit. Hiermee past het project binnen de afspraken om de administratieve last te verminderen. Onze opzet heeft twee uitgangspunten:

  1. Uitgaan van bestaande data, registratie aan de bron en meervoudig gebruik van data: gebruik wat er al wordt geregistreerd en wat beschikbaar is te maken vanuit de registraties in ziekenhuizen.
  2. Voortbouwen op aanwezige infrastructuur: 90% van de ziekenhuizen heeft al een koppeling met MRDM/Logex Group. Zij beschikken dus al over overeenkomsten met de ziekenhuizen om data uit de EPD’s te extraheren. Ze verkrijgen deze data periodiek en zijn NEN en ISO gecertificeerd. Ziekenhuizen hoeven geen nieuwe relatie aan te gaan met weer een nieuwe externe partij, zij hebben vaak al een contract met Logex.

Het project wordt gesubsidieerd door de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). 

Voor neuromdulatie is het een vereiste voor vergoeding van zorg, zie standpunt Zorginstituut.

Hoe moeten we de data aanleveren aan MRDM?

Kwaliteitsregistratie Pijngeneeskunde

Je kunt de DBC- en PROMs-data via twee routes aanleveren aan MRDM:

  1. Direct aan MRDM via het batch-proces. Dit houdt in dat je op basis van de data dictionary in overleg met MRDM een export-bestand voorbereidt en deze uploadt naar MRDM. Lees meer over dit proces.
  2. Via je DBC- of PROMs Verwerker. Hiervoor geef je deze derde partij toestemming om de data aan te leveren aan MRDM via hetzelfde batch-proces. Een template voor deze instructie aan derde partijen is via e-mail verstuurd (“Nadere Instructie Logex/DBC/PROMs”).

Kwaliteitsregistratie Neuromodulatie

De DBC- en PROMs-data voor deze kwaliteitsregistratie kan op dezelfde manier aangeleverd worden als voor de Kwaliteitsregistratie Pijngeneeskunde. De klinische data voor deze kwaliteitsregistratie kan ook via het Batch-proces aangeleverd worden of handmatig ingevoerd worden via Survey, de online invoermodule van MRDM. Lees meer over Survey.

Hoe weet ik welke documenten ik precies moet ondertekenen voor deelname?

De documenten die je moet ondertekenen voor deelname aan de kwaliteitsregistratie van jouw pijncentrum hangen af van:

  1. Of het pijncentrum ook Neuromodulatie uitvoert.
  2. Of het pijncentrum al lopende overeenkomsten heeft met MRDM.
  3. Of het pijncentrum al lopende overeenkomsten heeft met derde partijen die DBC- of PROMs-data voor je verwerken.
  4. Jouw voorkeur voor de wijze van data-aanlevering aan MRDM.

De lijst van documenten die voor jouw pijncentrum van toepassing zijn vind je op de tweede pagina van het document “Informatiebrief MRDM” in het informatiepakket dat is verzonden via DocuSign. Er zijn meerdere opties voor data-aanlevering waarbij verschillende documenten ondertekend moeten worden. Je kunt jouw voorkeur voor de wijze van data-aanlevering aan MRDM aangeven in het document “Wijze van data-aanlevering”. Daar vind je ook aanvullende instructies over de benodigde documenten.

Als je nog vragen hebt over welke documenten op jouw pijncentrum en jouw voorkeuren voor data-aanlevering van toepassing zijn, dan kun je contact opnemen met de Servicedesk van MRDM (servicedesk@mrdm.nl of tel: 088 57 000 30).

Hoe krijg ik een PDF van de DocuSign documenten om te delen met anderen in het pijncentrum?

Wij verwijzen je hiervoor graag naar het korte stappenplan van DocuSign: DocuSign instructie. Onder “Email Notification” zie je welke knoppen in DocuSign je kunt gebruiken.

Iemand anders in het pijncentrum moet tekenen voor deelname, hoe draag ik de tekenbevoegdheid over in DocuSign?

Wij verwijzen je hiervoor graag naar het korte stappenplan van DocuSign: DocuSign instructie.

Mijn link voor DocuSign is verlopen, hoe krijg ik een nieuwe link?

Om veiligheidsredenen verlopen DocuSign links standaard na 48 uur. Als je de link daarna aanklikt krijg je direct een nieuwe link toegestuurd vanuit DocuSign.

Kan ik de documenten ook handmatig ondertekenen in plaats van via DocuSign?

Dat is ook mogelijk. Je kunt de documenten vanuit DocuSign printen en handmatig ondertekenen. Het ondertekende document kun je dan via fax of upload terugsturen naar DocuSign. Hier vind je het stappenplan hiervoor: DocuSign instructie.