(Her)registratie pijncentra

De NVA vindt het belangrijk dat patienten terecht kunnen bij pijncentra die op kwaliteit en deskundigheid zijn getoetst. Daarom beheert de NVA een register voor pijncentra.

Een (her)registratie als pijncentrum aanvragen kan via onderstaand aanvraagformulier. Hier wordt ook gevraagd een aantal documenten te uploaden, waaronder de RGS-registratie van het formeel medisch hoofd, de vastgelegde afspraken op lokaal niveau met andere voor de pijngeneeskunde relevante specialismen en een jaarverslag. Alle voorwaarden waar de instelling aan moet voldoen vind je in de registratie-eisen.

Aanvraagformulier (her)registratie pijncentra

Als de aanvraag wordt goedgekeurd wordt de instelling ingeschreven in het register voor erkende pijncentra voor de duur van vijf jaar vanaf de datum van aanvraag. Geregistreerde pijncentra ontvangen ruim voor afloop van de registratie per post een oproep voor herregistratie. 

Na het verzenden van de aanvraag ontvangt de aanvrager per mail een bevestiging van ontvangst en een factuur. De aanvraag wordt binnen 3 maanden beoordeeld door de Registratiecommissie van de NVA. Na betaling en een positieve beoordeling wordt het pijncentrum ingeschreven in het register van erkende pijncentra.
Kosten: €  850 incl btw

Registratie-eisen

Per 1 januari 2021 treden vernieuwde registratie- en herregistratie-eisen in werking. Zowel voor een nieuwe registratie als voor herregistratie moet het pijncentrum vanaf 1 januari 2021 aan de nieuwe eisen voldoen. Per die datum is o.a. participatie in de landelijke uitkomstregistratie vereist. Daarnaast wordt de (her)registratietermijn beperkt indien in de kwaliteitsvisitatie een of meer zwaarwegende adviezen of voorwaarden worden opgelegd.