Commissie Kwaliteitsvisitatie (CKV)

Een kwaliteitesvisitatie is een intercollegiale toetsing. Iedere vijf jaar wordt een vakgroep of maatschap gevisteerd. De Commissie Kwaliteitsvisitaties (CKV) voert deze kwaliteitsvisitaties uit en schrijft hun bevindingen op in een rapport dat wordt teruggekoppeld aan de vakgroep of maatschap. Bij een visitatie krijgen de vakgroepen en maatschappen een spiegel voorgehouden en worden knelpunten zichtbaar. De bedoeling is dat de resulaten van een visitatie worden gebruikt bij het maken en opstellen van verbeteracties waaraan de vakgroep/maatschap wenst te gaan werken.

Samenstelling van de commissie

E.G. Kaasschieter, voorzitter
Mw. E. Blommers
G. Franschman
Y.J. de Groot
mw. I.H.F. Herold
J.J. Landman
S.H. Renes
M. Seesink
Mw. J.F. Schellekens
M. Tijink
Mw. A. van Veenendaal
Mw. M.E. Veldhuizen
Mw. L.P.J. Verheijen
Mw. A.J.M. Zwiers