Samenwerking leveranciers geneesmiddelen en medische technologie

Artsen, onderzoekers, zorginstellingen en patiëntenorganisaties werken regelmatig samen met leveranciers van geneesmiddelen en medische technologie. Dat leidt tot nieuwe en betere geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en behandelmethoden. En tot beter inzicht in de behoeften van patiënten. Zorgbudgetten zijn niet toereikend voor innovatie en onderzoek. Naast financiers die publieke gelden beschikbaar stellen, kan ook het bedrijfsleven hieraan bijdragen. Ook wordt publiek-private samenwerking steeds meer gestimuleerd.

Afspraken over diensten en de vergoedingen die daar tegenover staan moeten transparant zijn en de relevante gedragscodes moeten worden gevolgd om ongewenste beïnvloeding van artsen en gunstbetoon tegen te gaan. Relevant in dit kader zijn:

Kijk ook op hoeblijfikonafhankelijk.nl