Verzekerde zorg of niet?

Niet alle zorg die medisch specialisten leveren en in rekening brengen maakt deel uit van het basispakket van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Zo kan zorg uitgesloten zijn van het basispakket door wet- en regelgeving. Ook kan het zijn dat Zorginstituut Nederland heeft besloten dat bepaalde zorg (om bijvoorbeeld maatschappelijke redenen) niet in het basispakket valt. Het bestaan van een declaratietitel, zoals een DBC-Zorgproduct of zorgactiviteit, betekent niet dat er sprake is van verzekerde zorg. 

Om het registratie- en declaratieproces voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars te faciliteren geeft het Zorginstituut op het niveau van zorgactiviteiten aan welke zorg niet vergoed wordt binnen het basispakket, of dat er mogelijk aanvullende voorwaarden gelden voor de dekking van het basispakket valt. Dit heet een ‘aanspraakcode’. In dit document staat een overzicht van alle zorgactiviteiten waarop aanvullende voorwaarden van toepassing zijn, of die niet vergoed worden binnen de basisverzekering.